שיקוי האהבה - הבלגה

קוד: ביאור:משלי יז9 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק יז    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 
יז9 מְכַסֶּה פֶּשַׁע מְבַקֵּשׁ אַהֲבָה, וְשֹׁנֶה בְדָבָר מַפְרִיד אַלּוּף.

 סגולות

כשאתה מכסה (מתעלם) מפשע שהזולת עשה לך ברשלנות - אתה מבקש (יוצר) אהבה ביניכם, כי הוא מעריך את כושר ההבלגה שלך;   אולם אם אתה חוזר שנית, שוב ושוב, לדבר ולהתלונן על אותו פשע, אתה לא מאפשר לו להשלים עמך, וכך מפריד ממך את אותו אלוף (חבר טוב).

/ מי שמכסה (מתעלם) מפשע שעשית לו ברשלנות - הרי זה משום שהוא מבקש (רוצה) לשמור על האהבה שביניכם;   אולם אם תחזור שנית על אותו דבר פשע, אולי כבר לא ירצה להבליג, וכך תפריד ממך את אותו אלוף (חבר טוב).

 מצודות

אם יחטא איש לאיש, והוא מכסה על פשעיו ולא יזכירם, הנה בזה מבקש אהבה, ר"ל היא סיבה להיות מתאהב על הבריות;  והמספר הפשע ושונה בה לספרה שנית לבל ישכחנה, מפריד מעצמו אלופו של עולם, כי יעבור על "לא תטור".


 עצות

אין צורך לחפש שיקויי אהבה בבית מרקחת; בספר משלי יש מתכון שמאפשר ליצור שיקוי אהבה בבית:

פשע בלשון המקרא אינו עבירה פלילית, אלא פגיעה בסמכותו של אדם אחר ע"י המריית דבריו.

המושג אלוף מציין, בין השאר, בן זוג או משפחה, ולפי זה, מפריד אלוף = מפרק משפחה.

במסגרת של נישואין נעשים הרבה פשעים, שהרי הנישואין הם ברית שבה כל צד מחוייב לצד השני, ולכן כל פגיעה בבן הזוג היא מעין מרד, פשע.

1. על-פי הפסוק שלנו, בכל פשע כזה ישנה הזדמנות להגדיל את האהבה, למשל: אם האישה פוגעת ופושעת בבן-זוגה, והוא מכסה פשע = מתעלם מהפשע, ומוותר על "זכותו" לכעוס ולהאשים אותה, הוא מבקש אהבה = יש סיכוי סביר שהיא תאהב אותו יותר; היא הרי יודעת שהיא פשעה, ובוודאי מתחרטת על כך, וכשהיא רואה שבעלה לא כועס עליה, היא אומרת לעצמה "איזה גיבור, כל הכבוד לו, אני ממש מעריצה אותו על כך שהוא מצליח להתגבר על הכעס", והאהבה שלה אליו רק גדלה: "אם יחטא איש לאיש, וזה מכסה עליו, ואיננו מזכיר לו חטאתו, ואינו מראה לו פנים זועפות - גורם לו שיאהב אותו" (רש"י).

אמנם, לא תמיד אפשר להבליג על פשע - לפעמים הפגיעה היא כל-כך גדולה עד שאי-אפשר לשתוק. במקרה זה, הפשע לא יהפוך לשיקוי אהבה; אבל אפשר לוודא שלפחות לא יהפוך ל'שיקוי שנאה'. שונה בדבר = המדבר פעם שניה על אותו פשע, מפריד אלוף = עלול לפרק את המשפחה, וגם חוטא לה': "שנוטר איבה ומזכירו 'כך וכך עשית לי'... מיד... מפריד ממנו אלופו של עולם, שהוא הקב"ה, שציווה ' לא תקום ולא תטור '" (רש"י). לכן, גם כשכועסים, יש לוודא שהכעס יהיה חד-פעמי - לא לכעוס פעמיים ולא להזכיר פעמיים את אותו פשע.

2. הפסוק פונה לא רק לאדם שנפגע, אלא גם לאדם שפגע. לדוגמה, נניח שאישה פוגעת ופושעת בבן-זוגה, והוא מבליג ואינו כועס. במצב זה היא צריכה להיזהר במיוחד שלא לחזור על הפשע, כי מכסה פשע = בן הזוג שהבליג ולא כעס על הפשע - מבקש אהבה = עשה זאת מתוך רצון שהיא תעריך את הגבורה שלו ותאהב אותו יותר, אך אם היא שונה בדבר = חוזרת פעם שניה על אותו פשע, הדבר מפריד אלוף = עלול לפרק את המשפחה. הפגיעה בפעם השניה, לאחר ההבלגה הראשונה, כואבת וקשה יותר, ועלולה לשבור את יכולת ההבלגה שלו ולגרום לפרידה (ע"פ מלבי"ם, רמ"ד ואלי). "ולמדנו קל וחומר ממנו יתברך, שהוא כל כך ארך אפיים, ואף על פי כן, השונה בדבר גורם היפרדו; וכל שכן בשר ודם, שהוא רגזן וקפדן ודעתו קצרה" (רמ"ד ואלי).

 הקבלות

1. פסוקנו מתאר את המשוואה: כיסוי פשע => אהבה.    פסוק נוסף מתאר משוואה הפוכה: אהבה => כיסוי פשע, משלי י12: "שִׂנְאָה תְּעוֹרֵר מְדָנִים, וְעַל כָּל פְּשָׁעִים תְּכַסֶּה אַהֲבָה" (פירוט).

2. פסוק נוסף עם הביטוי מפריד אלוף מתאר מעשה נוסף שעלול להפריד בין אוהבים, משלי טז28: "אִישׁ תַּהְפֻּכוֹת יְשַׁלַּח מָדוֹן, וְנִרְגָּן מַפְרִיד אַלּוּף" (פירוט).

 דקויות

למי מכוון הפסוק?

ניתן לפרש את הפסוק כמכוון לנפגע או לפוגע:

1. לנפגע - אם תתעלם מפשעו של הזולת, תגדיל את האהבה ביניכם; אבל אם תשנה בדבר (תדבר ותתלונן שוב ושוב על אותו פשע), אתה עלול לגרום לפרידה.

2. לפוגע - אם הזולת מתעלם מהפשע שלך, הוא עושה זאת כי הוא רוצה אהבה; אבל אם תשנה בדבר (תבצע שוב ושוב את אותו פשע), אתה עלול לגרום לפרידה.

שיקוי האהבה - הבלגה

פשע בלשון המקרא אינו עבירה פלילית, אלא פגיעה בסמכותו של אדם אחר ע"י המריית דבריו.

המושג אלוף מציין, בין השאר, בן זוג או משפחה. לפי זה, מפריד אלוף = מפרק משפחה.

במסגרת של נישואין נעשים הרבה פשעים, שהרי הנישואין הם ברית שבה כל צד מחוייב לצד השני, ולכן כל פגיעה בבן הזוג היא מעין מרד, פשע.

1. על-פי הפסוק שלנו, בכל פשע כזה ישנה הזדמנות להגדיל את האהבה, למשל: אם האישה פוגעת ופושעת בבן-זוגה, והוא מכסה פשע = מתעלם מהפשע, ומוותר על "זכותו" לכעוס ולהאשים אותה, הוא מבקש אהבה, גורם לה לאהוב אותו יותר. היא הרי יודעת שפשעה, ובוודאי מתחרטת על כך, וכשהיא רואה שבעלה לא כועס עליה, היא אומרת לעצמה "איזה גיבור, כל הכבוד לו, אני ממש מעריצה אותו על כך שהוא מצליח להתגבר על הכעס!" "אם יחטא איש לאיש, וזה מכסה עליו, ואיננו מזכיר לו חטאתו, ואינו מראה לו פנים זועפות - גורם לו שיאהב אותו" (רש"י).

אמנם, לא תמיד אפשר להבליג על פשע - לפעמים הפגיעה היא כל-כך גדולה עד שאי-אפשר לשתוק. במקרה זה, הפשע לא יהפוך לשיקוי אהבה, אבל אפשר לוודא שלפחות לא יהפוך ל'שיקוי שנאה'. שונה בדבר = המדבר שנית, שוב ושוב, על אותו פשע, מפריד אלוף = עלול לפרק את המשפחה. הוא גם חוטא לה': "שנוטר איבה ומזכירו 'כך וכך עשית לי'... מיד... מפריד ממנו אלופו של עולם, שהוא הקב"ה, שציווה ' לא תקום ולא תטור'" (רש"י). לכן, גם כשכועסים, יש לוודא שהכעס יהיה חד-פעמי - לא לכעוס פעמיים ולא להזכיר פעמיים את אותו פשע.

2. הפסוק פונה גם לאדם שפגע. לדוגמה, נניח שאישה פוגעת ופושעת בבן-זוגה, והוא מבליג ואינו כועס. במצב זה היא צריכה להיזהר במיוחד שלא לחזור על הפשע, כי מכסה פשע = בן הזוג שהבליג ולא כעס על הפשע - מבקש אהבה = עשה זאת מתוך רצון שהיא תעריך את הגבורה שלו ותאהב אותו יותר, אך אם היא שונה בדבר = חוזרת פעם שניה על אותו פשע, הדבר מפריד אלוף = עלול לפרק את המשפחה. הפגיעה בפעם השניה, לאחר ההבלגה הראשונה, כואבת וקשה יותר, ועלולה לשבור את יכולת ההבלגה שלו ולגרום לפרידה (ע"פ מלבי"ם, רמ"ד ואלי). "ולמדנו קל וחומר ממנו יתברך, שהוא כל כך ארך אפיים, ואף על פי כן, השונה בדבר גורם היפרדו; וכל שכן בשר ודם, שהוא רגזן וקפדן ודעתו קצרה" (רמ"ד ואלי).

 פרק יז    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות