סגולות משלי פרק כב

קוד: סגלות משלי כב בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: