סגולות משלי פרק ל

קוד: סגלות משלי ל בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת:

אל: