שינויים פתאומיים מזעזעים את הארץ

קוד: ביאור:משלי ל21 בתנ"ך

סוג: תוכן2

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 
 פרק ל    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   סיכום 
ל21 תַּחַת שָׁלוֹשׁ רָגְזָה אֶרֶץ, וְתַחַת אַרְבַּע לֹא תוּכַל שְׂאֵת:

 סגולות

בגלל שלוש תופעות הארץ רוגזת (רועדת ומזדעזעת), ובגלל ארבע תופעות הארץ קורסת, לא יכולה לשאת (לסבול) אותן כלל:

 מצודות

תחת (בעבור) שלשה דברים ירגזו (יחרדו) יושבי הארץ, ובעבור הרביעי לא יוכלו לשאת (לסבול) הרוגז והחרדה כי רב הוא:


 עצות

אנשים שמעמדם הכלכלי נמוך, או שאין להם מספיק השפעה פוליטית, חולמים לפעמים על מהפכה, שבה כל ה"אליטות" יאבדו את כוחן, והאנשים העניים והחלשים יתפסו את השלטון. ספר משלי מתנגד למהפכות, ותומך בשינויים הדרגתיים.

הפסוקים מתארים שינויים קיצוניים במעמדות של ארבעה בני אדם - שני גברים ושתי נשים:

עבד כי ימלוך = איש העולה בבת-אחת ממעמד של עבד למעמד של מלך, מבלי שלמד את דרכי הניהול של ממלכה;

נבל כי ישבע לחם = איש גס והמוני, העולה בבת-אחת למעמד של עשיר שבע, מבלי שתיקן את מידות הנפש שלו;

שנואה כי תיבעל = אישה העולה בבת-אחת ממעמד של אישה שנואה ומורחקת למעמד של בעלת הבית;

שפחה כי תירש גברתה = אישה העולה בבת-אחת ממעמד של שפחה למעמד של גבירה.

אפשר ורצוי שיהיו שינויים במעמדות החברתיים, אבל לא בבת אחת אלא בהדרגה, כדי שנפש האדם תספיק להתרגל לשינוי. למשל, עבד יכול לעלות למעמד של מושל, אבל בהדרגה:

  • משלי יז2: "עֶבֶד מַשְׂכִּיל יִמְשֹׁל בְּבֵן מֵבִישׁ, וּבְתוֹךְ אַחִים יַחֲלֹק נַחֲלָה" עבד משכיל אינו מושל בכל המדינה בבת-אחת, אלא רק בבן - בבנו העצל של אדוניו; וכשהאדון נפטר, הוא מקבל נחלה בתוך האחים (בלשון ימינו - מקבל מניות בעסק), וכך הופך לאדם חופשי. לאחר מכן יוכל להמשיך ולהתקדם בסולם הדרגות החברתיות.

הדרך לשינוי חברתי, על-פי ספר משלי, היא הדרגתית - לא מהפכות אלימות שמרעישות את הארץ, אלא שינויים מתונים המאפשרים לבעלי כישרון לעלות בהדרגה במעמדם הכלכלי והחברתי.

 דקויות

אנשים שמעמדם הכלכלי נמוך, או שאין להם מספיק השפעה פוליטית, חולמים לפעמים על מהפכה, שבה כל ה"אליטות" יאבדו את כוחן, והאנשים העניים והחלשים יתפסו את השלטון. ספר משלי מתנגד למהפכות, ותומך בשינויים הדרגתיים.

הפסוקים מתארים שינויים קיצוניים במעמדות של ארבעה בני אדם - שני גברים ושתי נשים:

עבד כי ימלוך = איש העולה בבת-אחת ממעמד של עבד למעמד של מלך, מבלי שלמד את דרכי הניהול של ממלכה;

נבל כי ישבע לחם = איש גס והמוני, העולה בבת-אחת למעמד של עשיר שבע, מבלי שתיקן את מידות הנפש שלו;

שנואה כי תיבעל = אישה העולה בבת-אחת ממעמד של אישה שנואה ומורחקת למעמד של בעלת הבית;

שפחה כי תירש גברתה = אישה העולה בבת-אחת ממעמד של שפחה למעמד של גבירה.

אפשר ורצוי שיהיו שינויים במעמדות החברתיים, אבל לא בבת אחת אלא בהדרגה, כדי שנפש האדם תספיק להתרגל לשינוי. למשל, עבד יכול לעלות למעמד של מושל, אבל בהדרגה:

- משלי יז2: "עֶבֶד מַשְׂכִּיל יִמְשֹׁל בְּבֵן מֵבִישׁ, וּבְתוֹךְ אַחִים יַחֲלֹק נַחֲלָה" עבד משכיל אינו מושל בכל המדינה בבת-אחת, אלא רק בבן - בבנו העצל של אדוניו; וכשהאדון נפטר, הוא מקבל נחלה בתוך האחים והופך לאדם חופשי. לאחר מכן יוכל להמשיך ולהתקדם בסולם הדרגות החברתיות.

הדרך לשינוי חברתי, על-פי ספר משלי, היא הדרגתית - לא מהפכות אלימות שמרעישות את הארץ, אלא שינויים מתונים המאפשרים לבעלי כישרון להתקדם בהדרגה.

 פרק ל    פסוק    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   סיכום 
ספר משלי    פרק    א   ב   ג   ד   ה   ו   ז   ח   ט   י   יא   יב   יג   יד   טו   טז   יז   יח   יט   כ   כא   כב   כג   כד   כה   כו   כז   כח   כט   ל   לא 

תגובות