אתה ידעת שבתי וקומי, בנת לרעי מרחוק

קוד: ביאור:תהלים קלט2 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

בספר תהלים, מזמור קלט מתאר את ההשגחה המתמדת של ה' על האדם. בין השאר, הוא אומר:
תהילים קלט2: "אַתָּה יָדַעְתָּ שִׁבְתִּי וְקוּמִי, בַּנְתָּה לְרֵעִי מֵרָחוֹק";

רֵעִי - מהשורש רעה שפירושו שהה זמן רב במקום מסויים; רֵעִי הוא המקום שבו אני רוֹעֶה, כלומר, אוכל, או נמצא עם חברים, או באופן כללי יותר - המקום שבו אני שוהה.

המשורר מכיר בכך, שה' יודע ומבין את כל מעשיו - יודע מתי הוא יושב ומתי הוא קם, ומבין איפה הוא רועה ועם מי הוא מתרועע.

פירושים נוספים

2. יש שפירשו רֵעִי מלשון רעות, חברות וידידות: "בנתה לרעי מרחוק - בנתה מרחוק למושכני אל רעותך וחבתך" (רש"י).

3. ויש שפירשו רֵעִי מלשון רעיון, מחשבה: "בנתה - תבין לרעיון לבבי מזמן רחוק, רוצה לומר, משעה שנבראתי" (מצודת דוד).

לענ"ד, הפירוש שהבאתי למעלה מתאים יותר להקבלה בין שני חלקי הפסוק - רֵעִי מקביל אל שבתי וקומי.


תגובות