אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם

קוד: ביאור:תהלים יט4 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

נאמר על השמיים שמספרים את כבוד האל:

תהלים יט4: "אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם".

יש מפרשים, שהכוונה היא "אף אחד לא מדבר בלי שנשמע קולם", כלומר - בכל רגע ורגע שומעים את קולם. אולם, פירוש זה לא מתאים למציאות - במציאות אנחנו לא שומעים את קולם של השמים בכל רגע ורגע.

לכן נראה לי, שהכוונה היא "הם מספרים את כבוד האל בלי אומר ובלי דברים, ובלי שנשמע קולם" - מספרים בשקט, בדממה, וכפי שהסברתי כאן.

תגובות