מה' מצעדי גבר כוננו, ודרכו יחפץ

קוד: ביאור:תהלים לז23 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

תהלים לז23: " מה' מִצְעֲדֵי גֶבֶר כּוֹנָנוּ, וְדַרְכּוֹ יֶחְפָּץ "

מה' = " כוונת המדברים לומר כי מלפניו יצא הדבר, על דרך "מה' יצא הדבר (בראשית כד נ), מלפניך משפטי יצא (תהלים יז ב), יצא דבר מלכות מלפניו (אסתר א יט), מן קדמי שים טעם (דניאל ו כז) " ( שד"ל על ויקרא כא7) .


מה' מצעדי גבר כוננו

1. " אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, שנאמר מה' מצעדי גבר כוננו,   (משלי כ, כד) ואדם מה יבין דרכו " ( רבי חנינא, חולין ז ב, סמ"ק א) .

2.  " המקרא הזה ענינו שוה ממש למה שכתבו במשלי טז9: " לב אדם יחשב דרכו וה ' יכין צעדו ": מה שכתוב כאן ודרכו יחפץ הוא כנגד לב אדם יחשב דרכו (ולא חסרה הבי"ת כדעת ראב"ע), אבל הכוונה, שהאדם הוא בעל בחירה ורצון, והוא החפץ ובוחר דרכו ומחשב בלבו מה שיעשה, אבל השלמת המעשה איננה תלויה בידו, אלא בידי שמים, כי מה' מצעדי גבר כוננו , ואם לא יישר בעיני האלהים הדרך אשר הוא הולך, אז לא יכונו מצעדיו, ולא יכול להשלים דרכו ולהקים עצתו. " ( שד"ל על ויקרא כא7) .

3. " מה' מצעדי גבר - מצעדי הגבר בתורה המה כוננו מה', רוצה לומר, ה' מכונן ומיישר צעדיו. ודרכו - ה' חפץ דרכו ומצליחו בו " ( מצודות, ודומה לזה רש"י) .

פירוש זה מתאים לפסוק הבא, תהלים לז24: " כִּי יִפֹּל, לֹא יוּטָל; כִּי ה' סוֹמֵךְ יָדוֹ ".צעד ודרך בספר משלי

  • משלי טז9: " לֵב אָדָם יְחַשֵּׁב דַּרְכּוֹ, וה' יָכִין צַעֲדוֹ " - האדם מתכנן את דרכו, וה' מאפשר לו לבצע כל צעד וצעד בדרך ( פירוט).
  • משלי כ24: " מַה' מִצְעֲדֵי גָבֶר, וְאָדָם - מַה יָּבִין? דַּרְכּוֹ " - ה' נותן לאדם כישורים המאפשרים לו לבצע צעדים מסויימים, והאדם צריך להשתמש בהם בתבונה על-מנת להרכיב מהם דרך שלמה ( פירוט).
אפשר לפרש את פסוקנו כמו משלי כ24 - ה' נותן לאדם את הצעדים, והאדם מחליט באיזו דרך הוא חפץ ורוצה ללכת; ואפשר לפרש כמו משלי טז9 - ה' נותן לאדם את הצעדים, אם ה' חפץ ומעוניין שהאדם יצליח ללכת בדרך שבחר לעצמו.


חפץ = רצון מתוך מחשבה תועלתית.

דרך = הרגל ומנהג, או אמצעים להשגת מטרה

תגובות