ה' נותן את הכשרונות, האדם קובע את הדרך

קוד: ביאור:משלי כ24 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

משלי כ24: "מַה' מִצְעֲדֵי גָבֶר, וְאָדָם, מַה יָּבִין? דַּרְכּוֹ"

הצעדים, הכישורים הבסיסיים, הם מה';   והאדם, מה תפקידו בעולם? להתבונן ולבחור את הדרך שיילך בה - איך ישתמש באותם כישורים הבסיסיים.

דקויות

1. רוב המפרשים פיסקו את הצלע השניה "ואדם, מה יבין דרכו?" ופירשו שהאדם אינו יכול להבין את דרכו, "על כן, אל בינתך אל תישען" (רבי יונה, וכן מצודת דוד, מלבי"ם ודעת מקרא).

אולם, כמה פסוקים בספר משלי מלמדים שהאדם דווקא כן יכול להבין את דרכו ואף לחשב את דרכו:

  • משלי כא29: "הֵעֵז אִישׁ רָשָׁע בְּפָנָיו, וְיָשָׁר הוּא יָכִין דְּרָכָיו [יָבִין דַּרְכּוֹ]": הישר מתבונן ומבין את הדרך שהוא מתכוון ללכת בה (פירוט).
  • משלי יד8: "חָכְמַת עָרוּם הָבִין דַּרְכּוֹ, וְאִוֶּלֶת כְּסִילִים מִרְמָה" - הפיקח משתמש בבינה כדי לבחור את הדרך הנכונה (פירוט).
  • משלי טז9: "לֵב אָדָם יְחַשֵּׁב דַּרְכּוֹ, וה' יָכִין צַעֲדוֹ" (פירוט).

2. רמ"ד וואלי והגאון מווילנה פיסקו את הצלע השניה: "ואדם, מה? יבין דרכו", ופירשו שהאדם אכן יכול וצריך להבין את דרכו: "והאדם, מה עושה ומה צריך לעשות?... אין צריך אלא שיבין דרכו הצריכין לו, וכאשר ישכיל ויבין דרכו, ויסקל המסילה, ויתחיל לילך בה, אז מה' מצעדי גבר, כמו שאמרו 'הבא ליטהר - פותחין לו' (תלמוד בבלי יומא לח:)" (הגאון מווילנה), "מהו הדבר שהונח ברשותו של אדם - שיבין את דרכו, ויחשוב מחשבות להרע או להיטיב כפי רצונו, אבל כל השאר הוא בידו של הקב"ה" (רמ"ד וואלי).

  • אולם, לפי פירושו, סדר הפסוק היה ראוי להיות הפוך: "אדם יבין דרכו, ומה' מצעדי גבר", ולמעשה יש פסוק שאומר בדיוק כך, משלי טז9: "לֵב אָדָם יְחַשֵּׁב דַּרְכּוֹ, וה' יָכִין צַעֲדוֹ".

3. לכן נראה לי, שהפסוק שלנו מלמד את הכיוון ההפוך - קודם ה' נותן לאדם את היכולת לעשות צעדים, ואחר-כך האדם חושב ומתכנן איך ישתמש בהם.

בפסוק ישנן שתי צלעות מנוגדות:

  • הצלע הראשונה מדברת על ה', והצלע השניה מדברת על אדם.
  • הצלע הראשונה מדברת על מצעדים, צעדים, שהם משל לפעולות בודדות; הצלע השניה מדברת על דרך, שהיא משל לסדרה מתוכננת מראש של פעולות.
נראה לי שיש לקרוא את הפסוק כך: "מה' מצעדי גבר; ואדם, מה יבין? דרכו":

מה' מצעדי גבר = ה' נותן לאדם את האפשרות לבצע פעולות בודדות;

ואדם, מה יבין? דרכו = והאדם, מה נשאר לו להבין? במה הוא צריך להתעמק? מה הוא יכול לקבוע? - את דרכו, את האופן שבו יארגן ויתכנן את פעולותיו כדי להשיג מטרות.

ה' נותן לכל אדם כלים ייחודיים שמתאימים לתפקידו בעולם: יש אנשים שנולדים חזקים ויש שנולדים חלשים יותר, יש שנולדים עם כשרון שכלי ויש עם כשרון רגשי. כל אדם צריך להתבונן בכשרונות שה' נתן לו ולבנות מהם את דרכו בחיים.

אחד המסרים שכל אדם מקבל מה' עם לידתו הוא הכשרונות הטבעיים שלו. אדם שמגלה בעצמו כישרון כלשהו, יכול לראות בכך מסר מה', שהוא צריך להשתמש בכישרון זה ולטפח אותו. המטרה שלשמה ישתמש בכשרון שלו נתונה לבחירתו החופשית.

-

צעד -

1. לפי רוב הפירושים, צעד הוא משל לפעולות בודדות שהאדם יכול לעשות;

2. ויש שפירשו שהכוונה לצעד כמשמעו: "שומה על האדם לדעת, שכל פסיעה שהוא פוסע, מקורה בהשגחה. מראש תוכנן כמה צעדים יצעד בעולם. ברם, אם יהא רץ למצוה או לעבירה - דבר זה בבחירתו הוא תלוי. לפיכך חייב אדם לשמור מצעדי רגליו" (החפץ חיים, חייו ופעלו, חלק ג עמ' תתרז), או אפילו פחות מצעד: "אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה" (רבי חנינא, חולין ז:). רמז לפירוש זה נמצא בפסוקים דומים:

  • תהלים לז23: "מה' מִצְעֲדֵי גֶבֶר כּוֹנָנוּ, וְדַרְכּוֹ יֶחְפָּץ": ה' נותן לאדם את הצעדים, והאדם בוחר באיזו דרך הוא חפץ ורוצה ללכת.
  • איוב יד16: "כִּי עַתָּה צְעָדַי תִּסְפּוֹר, לֹא תִשְׁמוֹר עַל חַטָּאתִי"
וראו גם: חלוקת התפקידים בין ה' לאדם.

רמזים

ניתן למצוא בפסוק רמזים לדמויות מהתנ"ך (ע"פ "מטמונית למשפחות סופרים"):

תגובות