איחוד ירושלים - בתנ"ך ובימינו

קוד: ביאור:תהלים קכב3 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

מתי נכתב ספר תהלים? לפי הפסוק הבא, נראה שהוא נכתב ממש בדור שלנו:

תהלים קכב3: "יְרוּשָׁלִַם הַבְּנוּיָה - כְּעִיר שֶׁחֻבְּרָה לָּהּ יַחְדָּו"

העיר ירושלים אכן חוברה לה יחדיו, ירושלים המזרחית אוחדה עם ירושלים המערבית אחרי מלחמת ששת הימים, לפני כ-44 שנים.

אבל רגע, ספר תהלים הרי נכתב על-ידי דוד המלך, שחי לפני מעל 3000 שנה! איך זה מסתדר?

מסתבר, שירושלים אוחדה גם בימי התנ"ך - וכמעט כמו בימינו!

בימי השופטים, ירושלים נכבשה רק בחלקה:

ירושלים היתה עיר גבול בין יהודה (בדרום) לבין בנימין (בצפון); כך עולה מתיאור הגבול הדרומי של נחלת בנימין:

שבט יהודה כבש את ירושלים הדרומית שבנחלתו, אבל שבט בנימין לא הצליח לכבוש את ירושלים הצפונית שבנחלתו, וכך נשארה ירושלים מחולקת, עד שבא דוד וכבש גם את חלקה הצפוני:

ועל כך, כנראה, שר דוד את מזמור קכב, תהלים קכב2: "עֹמְדוֹת הָיוּ רַגְלֵינוּ בִּשְׁעָרַיִךְ יְרוּשָׁלִָם", ירושלים הבנויה - כעיר שחוברה לה יחדיו.

אמרנו שירושלים אוחדה בימי התנ"ך, כמעט כמו בימינו - כמעט אבל לא בדיוק:


מקורות ופירושים נוספים

ירושלים כמשל לנפש

"" ירושלים הבנויה" - כשיבנה שלמה בני בית המקדש בתוכה תהא בנוי' בשכינה ומקדש וארון ומזבח "כעיר שחוברה לה" - כשילה שדימה הכתוב זו לזו שנאמר (דברים י"ב) אל המנוחה ואל הנחלה מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלים ורבותינו אמרו יש ירושלים הבנויה בשמים ועתידה ירושלים של מטה להיות כמותה" (רש"י)

"" ירושלים " היא "הבנויה כעיר שחברה לה יחדו", שאליה ובעבורה יתחברו האברים הפרטים של הגוף הכולל יחדיו להיות גוף אחד: " (מלבי"ם)

"" ירושלים" - זאת ירושלים אשר היא בנויה בכל מיני פאר כעיר אשר חוברה לה יחדיו כל הבונים לכללה בכל מיני פאר ויופי" (מצודות)

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל


תגובות