שמר1

קוד: שמר1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות