שחר

קוד: שחר בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות