שחר1

קוד: שחר1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות