פעלים במשמעות הפוכה

קוד: פעלים במשמעות הפוכה בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

בירא

גירם

דישן2

זמַר

ליקש

סיעף

סיקל

עיצם1

קרקר

שיער

שירש

תוספות ותגובות