אפס = מילה שבאה לבטל את התועלת או את הנזק של מה שנכתב קודם

קוד: אפס= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

מעיון שטחי בהופעות של המילה "אפס" בתנ"ך נראה, שהמשמעות היסודית שלה היא "נגמר", "היה לאין", כמו בפסוקים "כי אפס כסף", "ואפס עצור ועזוב", "האפס עוד איש לבית שאול", ועוד.

אך לפעמים משתמשים בה גם כמילת ניגוד, נרדפת ל"אך", כמו "אפס כי עז העם...". במקרים אלה, נראה לי שהמילה באה לבטל את התועלת או את הנזק של מה שנכתב קודם, ולומר "כל מה שנכתב קודם לא יועיל ולא יזיק, כי...". כך יש להבין את הפסוקים:


תגובות