ארכיב = אכריב (חריש)

קוד: ארכיב = אכריב בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אביתר כהן

אל:

הושע י11:
"ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש
ואני עברתי על טוב צוארה
ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד לו יעקב"
לפי ההקבלה יש מפרשים ארכיב = אכריב, משורש כרב (ארמית) שעניינו חרישה / שדידה (ראו גם מילים נוספות המציינות חרישה).
לפי זה יש גם המפרשים כרוב = שור
ביחזקאל אחת החיות מתוארת פעם כשור ופעם ככרוב

תגובות