משל הנשרים והעצים - סגירת פינות - תשובות לשאר השאלות

קוד: משל הנשרים והעצים - סגירת פינות - תשובות לשאר השאלות בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: צחור

אל: מדרשת בר אילן

לא לכל השאלות שהועלו הובאה תשובה. זאת כי לא נמצאה כזו במהלך הלימוד. כעת אפרט את השאלות שלא מצאתי להן תשובה ואנסה לענות כפי יכלתי.

את הסיבה שנבואה זו נאמרה בצורת חידה מצאתי בפירוש 'דעת מקרא' לספר יחזקאל [1] :

    "ספר מלכים וספר ירמיהו נכתבו בארץ-ישראל, והנביא יכול לומר את דבריו בגלוי בלא כל חשש מעין רעה. לא כן ספר יחזקאל, שחי בבל. הדיבור במשל-חידה על נושאים    אקטואליים מפיהם של מדינאים, סופרים ומשוררים, החיים במשטרים של דיכוי, הריהו מן המפורסמות. יש רגלים לדבר, שיחזקאל נזהר שלא לנקוב בשמותיהם של אנשים         מעורבים בעניין שהוא מדבר בו."

אם כן, אומר פירוש ה'דעת מקרא', סיבת כתיבת הנבואה הזו כחידה היא בשל חשש מהממשל בבל שיפגע בנביא עקב נבואה זו.

" הארז " – בהא הידיעה, כנראה בשביל לרמוז לשומעים שאכן מדובר בארז ספיציפי שהם מכירים ויודעים עליו.

" ויהי נשר אחד גדול גדול כנפים ורב נוצה והנה הגפן הזאת כפנה " – אין פועל בחלק ראשון של הפסוק, מה הנשר עשה? – כנראה שהנביא רצה להגיד שעלה נשר נוסף לאוויר. ייתכן כי הפועל הוא " ויהי" - נוסף נשר חדש לסיפור.

" אמר כה אמר ד' ה' תצלח " – מאוד בעייתי לשים סימני שאלה בתנ"ך כשאין איזה סימן מובהק שאמור להיות בקטע זה או האחר סימן שאלה (לרוב ישנה את הא השאלה). עם זאת אף לא אחד מהפרשנים שעיינתי בהם לא אמר שום דבר בנושא זה. כולם פירשו שיש כאן סימן שאלה מבלי להסביר איך הגיעו לזה מבחינה לשונית. אין לי כרגע תשובה לשאלה זו. כנראה שעל נושא זה של סימני שאלה בתנ"ך יש לכתוב עבודה נוספת...[1] מושקוביץ יחיאל צבי, ספר יחזקאל (דעת מקרא), מוסד הרב קוק, ירושלים,תשמ"ה. עמוד ק"ה "הנשר, הארז והגפן – הפרת הברית על-ידי צדקיהו ותוצאותיה" (ההקדמה לפירוש פרק י"ז)

תגובות