רגש בתנ"ך

קוד: רגש בתנ"ך בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: חגי הופר

אל: hagaihof @ gmail.com

רגש מוזכר כמה פעמים בתנ"ך לשלילה:

תהלים ב1: "למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק"

תהלים סד3: "תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און"

ועוד בסיפור דניאל בגוב האריות, יועצי המלך רוגשים על דניאל שהוא מתפלל כנגד צו המלך, שלוש פעמים:

דניאל ו7: "אדין סרכיא ואחשדרפניא אלן הרגשו על מלכא וכן אמרין לה דריוש מלכא לעלמין חיי"

דניאל ו12: "אדין גבריא אלך הרגשו והשכחו לדניאל בעא ומתחנן קדם אלהה"

דניאל ו16: "באדין גבריא אלך הרגשו על מלכא ואמרין למלכא דע מלכא די דת למדי ופרס די כל אסר וקים די מלכא יהקים לא להשניה"

ועוד מובא בסיכול אותיות שורש גר"ש:

ישעיהו נז20: "וְהָרְשָׁעִים כַּיָּם נִגְרָשׁ כִּי הַשְׁקֵט לֹא יוּכָל וַיִּגְרְשׁוּ מֵימָיו רֶפֶשׁ וָטִיט"

(רגש הוא מסדרת השורשים רגז-רגם-רגן-רגע(במובן הקים רעש)-רגש, כפי שמציין אביתר כהן ומקשרם לכעס:

http://tora.us.fm/tnk1/messages/ktuv_mjly_nrgn_0.html

ניתן לקשרם אף לרעש וכן גם בסיכול גרש, שדומה בעצמו לרעש. כאמרת חכמינו: איסתרה בלגינה קיש קיש קריא).

לעומת זאת רק פעם אחת מוזכר רגש לחיוב, וזאת בעבודת ה':

תהלים נה15: "אשר יחדו נמתיק סוד בבית אלהים נהלך ברגש "

ללמדך שרגש יכול להיות חיובי ויכות להיות שלילי, תלוי לאן אתה רותם אותו – למרכבת הקדושה או למרכבת הטומאה.

 

ועוד בהקשר זה עלה במוחי הרעיון להסבר אחוזי הגירושין הגבוהים, אף כי אולי הוא 'חסידי' מדי: מה שמתחיל בריגוש נגמר בגירוש (ובמקרה הטוב - בגישור).

ובהקשר זה ראה גם הערתי הישנה:

http://tora.us.fm/tnk1/messages/prqim_t1245_0.html

תגובות