לא להתרגל למרמה

קוד: אמת ושקר בספר משלי בתנ"ך

סוג: אוסף_תוספת

מאת:

אל: סגלות משלי