ברית הלוי

קוד: ברית הלוי בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

אחד הנושאים החוזרים בתוכחות הנביא מלאכי הוא נושא הברית - מלאכי מוכיח קבוצות שונות בעם ישראל על כך שהם מפרים את הבריתות המיוחדות שכרתו.

בין השאר, הוא מתאר את הברית שכרת ה' עם שבט לוי (מלאכי ב 4-7):

וִידַעְתֶּם--כִּי שִׁלַּחְתִּי אֲלֵיכֶם, אֵת הַמִּצְוָה הַזֹּאת: לִהְיוֹת בְּרִיתִי אֶת-לֵוִי, אָמַר ה' צְבָאוֹת:
בְּרִיתִי הָיְתָה אִתּוֹ, הַחַיִּים וְהַשָּׁלוֹם, וָאֶתְּנֵם-לוֹ מוֹרָא, וַיִּירָאֵנִי; וּמִפְּנֵי שְׁמִי, נִחַת הוּא.
תּוֹרַת אֱמֶת הָיְתָה בְּפִיהוּ, וְעַוְלָה לֹא-נִמְצָא בִשְׂפָתָיו; בְּשָׁלוֹם וּבְמִישׁוֹר הָלַךְ אִתִּי, וְרַבִּים הֵשִׁיב מֵעָו‍ֹן.
כִּי-שִׂפְתֵי כֹהֵן יִשְׁמְרוּ-דַעַת, וְתוֹרָה יְבַקְשׁוּ מִפִּיהוּ: כִּי מַלְאַךְ ה'-צְבָאוֹת, הוּא.

נסביר את הפסוקים:

וידעתם כי שילחתי אליכם את המצוה הזאת {המפורטת בהמשך} , להיות בריתי את לוי, אמר ה' צ':


איפה בדיוק נזכרה הברית הזאת בתורה?

1. יש אומרים שהכוונה לברית שה' כרת עם פינחס  - ראו במדבר כה 12 (ע"פ רש"י ורד"ק על פסוק 5).

2. לכן נראה לי, שהכוונה לברית של לוחות-הברית הראשונים.

במעמד הר-סיני, כרת ה' ברית עם כל ישראל: (שמות יט5-6): "'ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש' - אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל".

אבל רוב העם הפר את הברית ועבד את העגל, דבר שגרם לביטול הברית ע"י שבירת לוחות הברית (שמות לב 1-24).

רק בני לוי שמרו על הברית ועזרו למשה להרוג את עובדי העגל (לב 26-28). בתמורה לכך אמר להם משה (לב 29): "מלאו ידכם היום לה', כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה".

התוכן של הברכה מפורט בברכתו של משה לשבט לוי (דברים לג 8-11): "האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, את אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך. ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מתניים קמיו ומשנאיו מן יקומון"

כלומר: בזכות מעשיהם אחרי חטא העגל קיבלו בני-לוי שני תפקידים - ללמד את חוקי התורה לעם ישראל, ולהקריב קרבנות במקדש; וה' ברך אותם שיהרוג את אויביהם ושונאיהם, כך שלא יהיו להם אויבים, וכך יזכו לחיים ולשלום וגם למורא.

נספח - המשך הנבואה

בהמשך הנבואה ( מלאכי ב7) נאמר: " כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו - כי מלאך ה' צבאות הוא", כלומר: אחד מתפקידיו של הכהן, במסגרת "ברית הלוי", הוא להידמות למלאך, על-מנת שבני ישראל יעריצו אותו ויבקשו תורה מפיהו. ראו:


תגובות