ישעיהו מנבא את קריסת בועת הנדל"ן

קוד: ביאור:ישעיהו ה9 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

ישעיהו ה9: "בְּאָזְנָי, ה' צְבָאוֹת, אִם לֹא בָּתִּים רַבִּים לְשַׁמָּה יִהְיוּ, גְּדֹלִים וְטוֹבִים מֵאֵין יוֹשֵׁב"

הנביא ישעיהו הוכיח את האנשים המשתלטים על כל הבתים והשדות, ואינם משאירים מקום לאחרים (פירוט). בפסוק הזה הנביא מתאר את הפורענות שתבוא עליהם:

באזניי שמעתי, אומר הנביא, את ה' צבאות קורא ואומר (רש"י): אם לא = פתיחה לשבועה; אני נשבע ש-

בתים רבים, גדולים וטובים, לשמה יהיו, מאין יושב! - אתם, כרישי הנדל"ן, בניתם בתים רבים, גדולים, משופצים - אבל לא תמצאו אף אחד שיסכים לגור בהם - כל ההשקעה שלכם תרד לטמיון! מדוע?

1. עונש מה' - "כי תצא חצי העיר בגולה. ואם-כן, למה לריק תגזלו בית העני להגדיל בתיכם?!" (מלבי"ם).

2. תוצאה כלכלית טבעית של עזיבת העניים - בתיכם יהיו שוממים כי לא תמצאו למי להשכיר אותם; העניים יהגרו לארץ אחרת, ואתם תישארו לבד עם הבתים המפוארים שלכם. בועת הנדל"ן תתפוצץ לכם בפרצוף.

מקורות ופירושים נוספים

"מיום שחרב בית המקדש - נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו, שנאמר באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו, גדולים וטובים מאין יושב..." (רבי יוחנן, בבלי ברכות נח:; רב, ילקוט שמעוני).

באזני ה' צבאות - "מי שהוא צורח באזנו של חברו, לא באזנו אחת הוא צווח? שמא צווח הוא בשתים? והכא: באזני ה' צבאות"; כלומר, צעקת חסרי-הבית כה גדולה, עד שהיא מגיעה כביכול לשתי אזניו של ה'... (ר' שמעון בן לוי, ילקוט שמעוני; ריש לקיש, איכה רבה פתיחה כב).

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • מגרון (migron) | Facebook: מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שייחרבו שנאמר (ישעיהו ה, ט) "באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים וטובים מאין יושב" ואמר ר' יוחנן: עתיד הקדוש ... (cache)
 • ברכת 'מציב גבול אלמנה' על בתי רשעים / הרב: ... על בתיהן של צדיקים שיחרבו, שנאמר באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב": "הא דמשמע ליה דבבתי צדיקים מיירי קרא, מדכתיב באזני ה' צבאות אם לא ... (cache)
 • דברים התשע"א: השתא נפל בתלא ולא אתנח אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן, מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו, שנאמר: "באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים ... (cache)
 • פרשת משפטים - ארבעה שומרים - גיליונות נחמה ליבוביץ: אם יראו את הארץ", (מלכים ב' ה') "חי ה'... אם אקח" (ישעיה ה') "באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו", (במדבר י"ד כ"ח) "חי אני נאום ה' אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם" ... (cache)
 • ברוך מציב גבול אלמנה: כך אמר רבי יוחנן: מיום שחרב בית המקדש - נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו, שנאמר (ישעיהו ה9): "באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים וטובים מאין יושב "; ואמר ... (cache)
 • HebrewBooks.org -בבלי - מסכת ברכות דף נח עמוד ב: ... גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו שנאמר באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים וטובים מאין יושב ואמר ר' יוחנן עתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לישובן שנאמר שיר המעלות ... (cache)
 • גיליון בא תשע"ב – 755 « מוסף "שבת" – לתורה, הגות ספרות ואמנות: 26 ינואר 2012 ... אמר לו: כך אמר ר' יוחנן: מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהם של צדיקים שיחרבו שנאמר: "באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו, גדולים וטובים מאין ... (cache)
 • ילקוט שמעוני: מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזרה על בתיהם של צדיקים ליחרב, שנאמר: באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו. אמר רב יוחנן: ועתיד הקב"ה להחזירם לישובם. שיר המעלות (לדוד) ... (cache)
 • הלכתי - ישעיהו פרק ה' – סיכומונה: 3 אוקטובר 2007 ... פסוק ט' – " באזני ה' צבאות: אם לא בתים רבים לשמה יהיו, גדולים וטובים מאין יושב." אומר ישעיהו: באזני (אמר לי) ה' צבאות: אם לא (=אני נשבע ש) בתים רבים לשמה ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל: אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן, מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו, שנאמר באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים וטובים מאין יושב, ואמר ר' יוחנן ... (cache)
 • בית: אמר ליה הכי אמר ר' יוחנן מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו, שנאמר באזני ה' צב-אות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים וטובים מאין יושב, ואמר ר' יוחנן ... (cache)
 • ביאור:ישעיהו סב ו – ויקיטקסט: 7 נובמבר 2011 ... Pathfinders story; באזני יהוה צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב׃; על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו. (cache)
 • משל הכרם: באוזניי, ה' צ', אם לא בתים רבים לשמה יהיו, גדולים וטובים מאין יושב! כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחת; וזרע חומר יעשה איפה. "כמו במשל הצאן, גם כאן מנבא הנביא שבעתיד המצב יתוקן. (cache)
 • רדק: וכן: אם לא בתים רבים לשמה יהיו, אם לא כאשר דמיתי כן היתה, כאדם שאומר לא יהיה זה אם לא יהיה זה, כאילו אמר באמת אם אליהם שלחתיך הם ישמעו אליך אף על פי שלא יבינו לשונך ... (cache)
 • תנ"ך - עמוס: אם לא בתים רבים לשמה יהיו[ה`,ט]. נבואת הפורענות: "העיר היוצאת אלף תשאיר מאה"[ה`,ג`]. נבואת הפורענות: "ועוד בה עשירייה" [ו`]. תיאור הפורענויות מסתיים בלשון החוזר "ולא שבתם ... (cache)
 • מגרון (migron)‎ - Timeline | Facebook: מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שייחרבו שנאמר (ישעיהו ה, ט) "באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים וטובים מאין יושב" ואמר ר' יוחנן: עתיד הקדוש ... (cache)
 • המוסר מכריע את גורל העם: לכן: "אם לא בתים רבים לשמה (שממה) יהיו, גדולים וטובים מאין יושב" (9) – הבתים הגדולים יהיו שוממים כי העם ייצא לגלות ולא יישב על אדמתו. מידה כנגד מידה. הנביא ישעיהו, מציג את ... (cache)
 • הרב ד"ר ברוך ארליך: אם - לא בתים רבים לשמה יהיו, גדולים וטובים מאין יושב: כי עשרת צמדי-כרם יעשו בת אחת וזרע [29] חמר יעשה איפה" (ה', ט-י). "לכן גלה עמי מבלי-דעת וכבודו מתי רעב והמונו צחה צמא" ... (cache)
 • Satelite Drasha of Maran rabbi Eliyahu Shalita: ענה לו עולא לרב חסדא כך אמר רבי יוחנן: מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו, שנאמר \ישעיהו ה'/ "באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים ... (cache)
 • ישעיה - ללא ניקוד: ... והנה משפח לצדקה והנה צעקה: {ח} הוי מגיעי בית בבית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום והושבתם לבדכם בקרב הארץ: {ט} באזני יהוה צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים ... (cache)
 • מה הקשר בין ט' באב לגוש קטיף? - לקראת נישואין וזוגיות - פורומים - ערוץ 7: "אמר ר' יוחנן מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו שנאמר (ישעיהו ה) באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים וטובים מאין ... (cache)
 • חדשות בן עזר - 399: בְּאָזְנָי יהוה צבאות, אם לא בתים רבים לשמה יהיו, גדולים וטובים מאין יושב. כי עשרת צמדי- כרם יעשו בת אחת, וזרע חומר יעשה איפה." ישעיהו ה' ח'-י'. * * *. ענבל – מרכז אתני רב-תחומי ... (cache)
 • ישעיהו: ט באוזניי, יהוה צבאות: אם- לא בתים רבים, לשמה יהיו--גדולים וטובים, מאין יושב. י כי, עשרת צמדי-כרם, יעשו, בת אחת; וזרע חומר, יעשה איפה. יא הוי משכימי בבוקר, שיכר ירדופו; מאחרי ... (cache)
 • ממזרח שמש עד מבואו מהלל שם יהוה׃ 113 | Flickr - Photo Sharing!: 30 מרץ 2011 ... באזני יהוה צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב׃ · על חומתיך ירושלם הפקדתי שמרים כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו המזכרים את יהוה אל ... (cache)
 • ישעיהו: לחצו לבחירה. ט באוזניי, יהוה צבאות: אם- לא בתים רבים, לשמה יהיו--גדולים וטובים, מאין יושב. הפסוק פנוי... לחצו לבחירה. י כי, עשרת צמדי-כרם, יעשו, בת אחת; וזרע חומר, יעשה איפה. (cache)
 • Recent Uploads tagged benets, with geodata: באזני יהוה צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב׃ ... מקום והושבתם לבדכם בקרב הארץ׃ 9 באזני יהוה צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב׃ ... (cache)
 • מדרש רבה מגילת איכה - פתיחתא: (שם) והושבתם לבדכם בקרב הארץ באזני ה' צבאות, אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים וטובים מאין יושב. ריש לקיש אמר: כזה שהוא צווח באזני של חברו: לא באחת אלא בשתים, כך באזני ... (cache)
 • מלבים: מלת אם לא הוא לשון שבועה (כמו, אם לא בתים רבים לשמה יהיו), שהיה גזר דין בשבועה שתתקיים בהכרח, וה' נשבע לשלם לו בחלקה הזאת, במקום הרשע שמה המשפט ולכן שא השליכהו ... (cache)
 • רדק: וכן: אם לא בתים רבים לשמה, יהיו אם לא שויתי ודוממתי, כאשר דמיתי, כמו שחשבתי על מלך אשור. כן הייתה - עבר במקום עתיד. וכן תרגם יונתן כן: תהא. וכאשר יעצתי - היא הגזרה תקום כמו ... (cache)
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע: אם אקח", (ישעיה ה) "באזני ה צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו", (במדבר י"ד כ"ח) "חי אני נאום ה אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם". 1.** הסבר מה ההבדל בין רש"י לרמב"ן ...
 • ילקוט שמעוני - ישעיהו: אמר הקב"ה מה אתם סבורים שאתם יורשים את הארץ והושבתם לבדכם בקרב הארץ ונגלה באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו. א"ר שמעון בן לוי מי שהוא צורח באזנו של חברו לא ... (cache)
 • צדיק: אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן מיום שחרב בית המקדש נגזרה גזירה על בתיהן של צדיקים שיחרבו, שנאמר באזני ה' צב-אות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדולים וטובים מאין יושב. ואמר ר' יוחנן ...
 • ב"ה ילקוט שמעוני מדרש על תורה נביאים וכתובים: ... אני אם לא כאשר דברתם באזני וגו' במדבר הזה יפלו פגריכם ואחריב שני בתים שתבנו לי שנאמר באזני ה' צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו למה והיא מר לה היא הביאה המר לעצמה: ... (cache)
 • ויקו לצדקה - והנה צעקה: (cache); באזני יהוה צבאות אם לא בתים רבים לשמה יהיו גדלים וטובים מאין יושב...: 30 מרץ 2011... 6 ואשיתהו בתה לא יזמר ולא יעדר ועלה שמיר ושית ועל העבים אצוה מהמטיר עליו ... (cache)

תגובות