לב נמס בספר יהושע

קוד: לב נמס בספר יהושע בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל:

התקדמותם של בני ישראל בכיבוש ארץ ישראל משתקפת בליבם של הכנענים ושל בני-ישראל:

לפני החטא

אחרי החטא

תגובות