חלוקת נחלות מתחשבת בהעדפות אישיות

קוד: ביאור:במדבר לב1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

במדבר לב22: "וְנִכְבְּשָׁה הָאָרֶץ לִפְנֵי ה', וְאַחַר תָּשֻׁבוּ וִהְיִיתֶם נְקִיִּים מֵה' וּמִיִּשְׂרָאֵל, וְהָיְתָה הָאָרֶץ הַזֹּאת לָכֶם לַאֲחֻזָּה לִפְנֵי ה'"

בסופו של דבר, אחרי משא ומתן ארוך על ה"שיוויון בנטל", הסכים משה רבנו לתת לבני גד ובני ראובן את השטח שביקשו - עבר הירדן המזרחי.

אולם, כמה פרקים לפני כן נאמר שיש לחלק את כל הארץ בגורל, במדבר כו55-56: "אַךְ בְּגוֹרָל יֵחָלֵק אֶת הָאָרֶץ, לִשְׁמוֹת מַטּוֹת אֲבֹתָם יִנְחָלוּ. עַל פִּי הַגּוֹרָל תֵּחָלֵק נַחֲלָתוֹ, בֵּין רַב לִמְעָט" (פירוט). חלוקה בגורל היא ההוגנת ביותר - לכל שבט ישנו סיכוי שווה לקבל כל אחד מהשטחים. אם כך, איך הסכים משה לחרוג ממצוות ה' ולתת נחלה לשני שבטים ללא גורל?! (ראו דעת מקרא על תחילת פרק לב):

1. לפי רמב"ן, עבר הירדן לא היה חלק מהנחלה המקורית של עם ישראל. בני ישראל כבשו אותו רק בגלל שסיחון ועוג נלחמו בהם. הוא היה אמור להישאר שומם. לכן היה אפשר לתת אותו לבני גד וראובן בלי לפגוע בשאר השבטים (ע"פ רמב"ן, במדבר כא21).

2. לענ"ד, הפרשה מלמדת, שבחלוקת הנחלות אפשר ורצוי להתחשב בהעדפות האישיות של הצדדים. לשבטי גד וראובן היה מקנה רב, והם יכלו ליהנות ולנצל את שטחי עבר הירדן המזרחי בצורה טובה יותר משבטים אחרים; לעומת זאת, שבטים אחרים יכלו ליהנות ולנצל את עבר הירדן המערבי בצורה טובה יותר, שכן בחלק הזה של ארץ ישראל יורדים גשמים רבים יותר. לכן, ה"עיסקה" בין בני גד וראובן לבין שאר השבטים היא משתלמת לשני הצדדים.

חלוקה הוגנת המתחשבת בהעדפות אישיות היא נושא מחקר חשוב בתורת המשחקים; ראו חלוקה הוגנת / ויקיפדיה.

מקורות ופירושים נוספים

נקי = א. ללא חטא גלוי, ב. פטור מעונש או התחייבות.

זה = דבר מוחשי, שאפשר להצביע עליו.

גדר בטחון - טוב או רע?.

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל

 • חלוצים לפני ה' - אוניברסיטת בר אילן: ונכבשה הארץ לפני ה '... והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה'. בעל עקדת יצחק מפרש (שער פה) שזו הבעיה העיקרית שאליה מכוון משה: ראה בעיניך וקבל עדותי כי נאמנו מאד, כי משה עליו ... (cache)
 • ארץ ישראל - קדושה וכיבוש / יהודה רוזנברג: כב) ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשבו והייתם נקיים מה' ומישראל והייתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה': כג) ואם לא תעשון כן הנה חטאתם לה' ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם: ... (cache)
 • חלוצים לפני ה - בית המדרש הוירטואלי: ... החלוץ לפני ארון ה' אינה מקנה לו את הזכויות על כיבוש הארץ. סוף סוף, ה' הוא המוריש לבני ישראל את הארץ, כפי שנאמר: "עד הורישוֹ את אויביו מפניו ונכבשה הארץ לפני ה '" (כא-כב). (cache)
 • מטות / מסעי - חגיגה של חגים - אתר החגים המוביל בישראל: איביו מפניו: ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשבו והייתם נקיים מה' ומישראל: 'והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה פסוקים לא-לג ויענו בני גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר ה' אל עבדיך כן ... (cache)
 • היורדים הראשונים מהארץ - ערכים: ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה' עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני ה ', ואחר תשובו – והייתם נקיים מה' ומישראל, והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה'" (במדבר ל"ב, ... (cache)
 • פרק כ''ב - מזבח של שניים וחצי השבטים - ישיבת מעלות: שיעור מרכזי יותר שקשור לעניין, השיעור היותר חשוב. יש פה ביטוי שמשה רבנו חוזר וחוזר עליו. אם תיחלצו לפני ה'. למלחמה.... לפני ה'... ונכבשה הארץ לפני ה '... אחוזה לפני ה'... לפני ה'. (cache)
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת "מטות": לקחי פרשת בני גד ובני ראובן:: אם תחלצון לפני ה' למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ לפני ה', עד הורישו... ונכבשה הארץ לפני ה '... והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה'...(כ-כב). הנלחם והמוריש הוא הקב"ה!! ואכן המסר נקלט: ... (cache)
 • גד וראובן - Aspaklaria: ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשובו והייתם נקיים מה' ומישראל, והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה'... בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצנאכם, והיוצא מפיכם תעשו... ויתן להם משה לבני גד ... (cache)
 • ישיבת ההסדר עכו, תנאי בני גד ובני ראובן– כח הדיבור– פרשת מטות: ונכבשה הארץ לפני ה '..". מה משמעות השינוי? "לפני בני ישראל" רומז שהדבר תלוי בטוב ליבם וברצונם החופשי של עם ישראל, ועל כן מדגיש משה כי כל זכותם לנחול מעבר הירדן המזרחי ... (cache)
 • מטות: נימק ר' עובדיה ספורנו ז"ל כי משה רבינו רצה "שלא יתנו לאלה את ארץ סיחון ועוג אלא לאחר שישובו מכיבוש הארץ, כאמור: "ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשובו... והיתה הארץ הזאת לכם ... (cache)
 • Yeshiva.org.il- רעיונות לפרשת מטות: אזי - "ונכבשה הארץ לפני ה '... והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה'". לכן, אם לא יעברו חלוצים, לא חטא חברתי יש כאן, של אח שאינו יודע את אחריותו כלפי אחיו, אלא "הנה חטאתם לה '", ... (cache)
 • אהבת תורה ולימודה / נחמה ליבוביץ - גיליונות נחמה ליבוביץ: עד הורישו את אויביו מפניו ונכבשה הארץ לפני ה '... והייתם נקיים מה' ומישראל. והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה' ואם לא תעשון כן הנה חטאתם לה'...". איזה הבדל, איזו תהום בין שתי ... (cache)
 • הורד: "ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני ה' למלחמה: ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה' עד הורישו את איביו מפניו: ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשבו והייתם נקיים מה' ... (cache)
 • התנועה ליהדות מתקדמת בישראל | פרשת השבוע | סיפור ה"תיירים": כנאמר: (מטות לב 22) 'ונכבשה הארץ לפני ה '. הכיבוש שלכם צריך להיות מרצונכם, עוד "לפני ה'", ואח"כ הקב"ה מסכים ומסייע להם. לכן כשמאנו בארץ, פגמו בבחינת הרצון ושוב לא היו יכולים ... (cache)
 • פרשת מטות: ונכבשה הארץ לפני ה '... והייתם נקיים מה' ומישראל, והיתה הארץ הזאת לכם לאחֻזָּה לפני ה'. ואם לא תעשון כן, הנה חטאתם לה' וגו'" (לב:כ-כג). ובשביל מה החזרה? הרי הם והוא הציעו ... (cache)
 • נחלת גד: משה אמר לבני גד וראובן (במדבר לב 21-22): "ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה' עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשובו ". כלומר התנאי היה שהם ילחמו כל שבע ... (cache)
 • מלבים - בשבילי התנ"ך: וגם יש עוד טעם בזה במה שאמר בפירוש התורה פ' מטות, שמשה התנה עמהם אז כמה פעמים שילכו חלוצים לפני ה' וכמו שאמרו ועבר לכם כל חלוץ לפני ה' ונכבשה הארץ לפני ה ', כי חשב ... (cache)
 • פרשת מטות: נחלה מבוהלת? / הרב ד"ר יהודה ברנדס - בית מורשה: ... וניסח בפניהם את סדר הדברים הראוי: 'אם תחלצו לפני ה' למלחמה' תחילה, 'ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה' עד הורישו את אויביו מפניו' כהמשך לכך, ולבסוף: 'ונכבשה הארץ לפני ה ''. (cache)
 • ביאור:בבלי סוטה דף ג – ויקיטקסט: 7 יולי 2008 ... התם מדכתיב (במדבר לב כב) ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשובו [והייתם נקים מה' ומישראל; והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה'] משמע דלהבא; אלא הכא, אי סלקא ... (cache)
 • תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ג/א: ... רב פפא לאביי והא כי כתיבה קינוי בתר סתירה וטומאה הוא דכתיבה א"ל ועבר וכבר עבר אלא מעתה ועבר לכם כל חלוץ ה"נ התם מדכתיב ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשובו משמע דלהבא ... (cache)
 • פרשת מטות: כב' ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשובו והייתם נקיים מה' ומישראל. משנה מסכת שקלים פרק ג בשלש קופות של שלש שלש סאין תורמין את הלשכה וכתוב בהן אל"ף בי"ת גימ"ל רבי ישמעאל ... (cache)
 • הרב יצחק ברנד: ונכבשה הארץ לפני ה '. 09:32 (21/08/12). עלוקה בשבת חייב. 22:10 (15/07/12). באיסור פילגש. 20:35 (15/07/12). הרדיפה נגד הדת, נגד ציבור החרדי ונגד ציבור הדתי, והתיקון לזה ... (cache)
 • מטות- מסעי - ראש יהודי: "ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשובו, והייתם נקיים מה' ומישראל..." ע"פ ה"חפץ חיים")מובא בספר "נפש חיה" לר' ישראל ברודי(. בני שניים וחצי השבטים מבקשים את עבר הירדן ... (cache)
 • תכלת בזמה"ז - הרב יצחק ברנד: ונכבשה הארץ לפני ה '. 09:32 (21/08/12). עלוקה בשבת חייב. 22:10 (15/07/12). באיסור פילגש. 20:35 (15/07/12). הרדיפה נגד הדת, נגד ציבור החרדי ונגד ציבור הדתי, והתיקון לזה ... (cache)
 • 5764 - Matot-Massai: 17 יולי 2004 ... ונכבשה הארץ לפני ה '... והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה'. בעל עקדת יצחק מפרש (שער פה) שזו הבעיה העיקרית שאליה מכוון משה: ראה בעיניך וקבל עדותי כי ... (cache)
 • איתותים וסימני דרך בסיפור המקראי / ד"ר משה אגל-טל: ואז משה מגיב "אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני ה' למלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני ה' עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ, לפני ה ' ואחר תשובו והיתם נקים מה' ... (cache)
 • בעיות שלום בית - הרב יצחק ברנד: 30 אוקטובר 2012 ... ונכבשה הארץ לפני ה '. 09:32 (21/08/12). עלוקה בשבת חייב. 22:10 (15/07/12). באיסור פילגש. 20:35 (15/07/12). הרדיפה נגד הדת, נגד ציבור החרדי ונגד ציבור ... (cache)
 • רן יגיל ~ על הפרוזה של אשר ברש. חלק שלישי - בננות: 15 מרס 2009 ... שבקי במקרא ויודע רובו על פה מבלי להתפלפל ולהתפלסף, מביט במבט חולם בסוף הסיפור וממלמל פסוק מספר "במדבר": "ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשובו והייתם ... (cache)
 • באיסור פילגש - הרב יצחק ברנד: 15 יולי 2012 ... ונכבשה הארץ לפני ה '. 09:32 (21/08/12). עלוקה בשבת חייב. 22:10 (15/07/12). באיסור פילגש. 20:35 (15/07/12). הרדיפה נגד הדת, נגד ציבור החרדי ונגד ציבור ... (cache)
 • תנאי בני גד ובני ראובן / בראון דסברג - דעת: כב) ונכבשה הארץ לפני ה ', כז) ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני ה' למלחמה כאשר אדוני דיבר, אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני ה' ונכבשה הארץ לפניכם ... (cache)
 • דף קשר מספר 293 - פרשת מטות מסעי: ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשבו והייתם נקים מה' ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה'. ואם לא תעשון כן הנה חטאתם לה' ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. בנו לכם ערים ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - ישיבת ארץ ישראל;: בתוספתא אמרו: ונכבשה הארץ לפני ה ' ולפני עמו12, וכי תעלה על דעתך שישראל מכבשים [טור תרסו] את הארץ לפני המקום, אלא כל זמן שישראל עליה כאילו היא מכובשת, אינם עליה כאילו ... (cache)
 • דף קשר מספר 84 - חג החרות: יהי רצון שיתקיימו בכם דברי משה לשניים וחצי השבטים: "ונכבשה הארץ לפני ה' - ואחר תשובו". תודה מיוחדת ל"עוזרי ההפצה" של "דף-קשר", שעשו בסידור הדפים ובשליחתם אליכם לצבא, ... (cache)
 • במדבר, ריכוז מבחנים / כהן ניסים: ונכבשה הארץ לפני ה ' ואחר תשובו והייתם נקים ______ ______ והיתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני ה'. ט. ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתוככם ______ ______. י. ויאיר בן ... (cache)
 • הלכות נשים - הרב יצחק ברנד: ונכבשה הארץ לפני ה '. 09:32 (21/08/12). עלוקה בשבת חייב. 22:10 (15/07/12). באיסור פילגש. 20:35 (15/07/12). הרדיפה נגד הדת, נגד ציבור החרדי ונגד ציבור הדתי, והתיקון לזה ... (cache)
 • מורנו שליט"א ועשרות רבנים עלו להר הבית וידאו לצפיה - הרב יצחק ברנד: 13 מאי 2010 ... ונכבשה הארץ לפני ה '. 09:32 (21/08/12). עלוקה בשבת חייב. 22:10 (15/07/12). באיסור פילגש. 20:35 (15/07/12). הרדיפה נגד הדת, נגד ציבור החרדי ונגד ציבור ... (cache)
 • מכירת חמץ - הרב יצחק ברנד: ונכבשה הארץ לפני ה '. 09:32 (21/08/12). עלוקה בשבת חייב. 22:10 (15/07/12). באיסור פילגש. 20:35 (15/07/12). הרדיפה נגד הדת, נגד ציבור החרדי ונגד ציבור הדתי, והתיקון לזה ... (cache)
 • תשובה למכתב השני של מכון פועה בענין פונדקאית - הרב יצחק ברנד: 16 מרס 2011 ... ונכבשה הארץ לפני ה '. 09:32 (21/08/12). עלוקה בשבת חייב. 22:10 (15/07/12). באיסור פילגש. 20:35 (15/07/12). הרדיפה נגד הדת, נגד ציבור החרדי ונגד ציבור ... (cache)
 • דעלך סני - לחברך לא תעביד - הרב יצחק ברנד: 24 אוגוסט 2009 ... ונכבשה הארץ לפני ה '. 09:32 (21/08/12). עלוקה בשבת חייב. 22:10 (15/07/12). באיסור פילגש. 20:35 (15/07/12). הרדיפה נגד הדת, נגד ציבור החרדי ונגד ציבור ... (cache)
 • more "ונכבשה הארץ לפני ה' ":
 • Yeshiva.org.il- פרשת מטות: ... איביו מפניו: (כב) ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה: (כג) ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר ... (cache)
 • תורתה של רבקה: ואחר תשבו, והייתם נקים. מה' ומישראל". מלים אחרונות אלה עומדות ביסוד עקרון תלמודי חשוב: 'מראית. העין'. לא די שא. דם עושה את המוטל עליו, עליו גם לוודא שכך ייראה הדבר בעיני ... (cache)
 • more "ואחר תשבו והייתם נקים ":
 • פרשת מטות-מסעי - התחברות היא המפתח לניצחון: לפיכך הסכים משה להענות לבקשת בני גד וראובן, בתנאי שילחמו עם יתר שבטי ישראל ויכבשו את כל הארץ, "ואחר תשובו והייתם נקיים מה' ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה' ... (cache)
 • קרא - Read the Shiur - Keren Yishai (Hebrew): ... את איביו מפניו: ונכבשה הארץ לפני ה' ואחר תשבו והייתם נקיים מה' ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה': ואם לא תעשון כן הנה חטאתם לה' ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם: ... (cache)
 • LawForums – חוזה בעל פה – מחייב הוא?: 9 אוגוסט 2009 ... והייתם נקים מה' ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה'" (שם, כג). הנה לנו הצעה, הנה לנו קיבול. הצעה בעל פה, והסכמה בעל פה. אך הפסוק הבא, הוא שיש ... (cache)
 • מטות-מסעי-התחברות היא המפתח לניצחון - מאמרים: 27 יולי 2006 ... לפיכך הסכים משה להענות לבקשת בני גד וראובן, בתנאי שילחמו עם יתר שבטי ישראל ויכבשו את כל הארץ, "ואחר תשובו והייתם נקיים מה' ומישראל והיתה הארץ הזאת ... (cache)
 • פרשת מטות - הדיבור יוצר מציאות: ... ה' ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה" (במדבר, ל"ב, כ"ט), דהיינו, רק כאשר בני ראובן ובני גד יהיו "נקים מה' ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם" (במדבר, ל"ב, כ"ב). (cache)
 • more "מה' ומישראל והיתה הארץ ":
 • קטגוריה:במדבר לב כב – ויקיטקסט - ויקיטקסט - Wikisource: 24 יוני 2009 ... ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקיים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה (ראה פסוק זה בהקשרו במהדורת הכתיב של הפרק) * * * ... (cache)
 • ב"היכל יהודה" - אוצר ההלכה והמנהג: "והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה'" (במדבר ל"ב, כג). לאחר משא ומתן ממושך ניתן עבר הירדן לנחה לבני גד וראובן,. ומכאן ואילך מקודש הוא לעד בקדושת ארץ ישראל. דברים מפורשים ... (cache)
 • מסכת סוטה ליום י"ח ניסן: דף ג' | מסכת סוטה | בית מדרש - הגאולה: 8 מאי 2011 ... התם מדכתיב (במדבר לב,כב) ונכבשה הארץ לפני ה' ואחר תשובו [והייתם נקים מה' ומישראל; והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה'] משמע (מוכיח) דלהבא; אלא הכא, ... (cache)
 • more "הזאת לכם לאחזה לפני ":
 • more "לכם לאחזה לפני ה' ":

תגובות