למה לוט ירא לשבת בצוער?

קוד: ביאור:בראשית יט30 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: יפעת (ערכה)

אל:

[מתוך: דיון על בראשית יט ]

בראשית יט30: " ויעל לוט מצוער ויישב בהר, ושתי בנותיו עימו, כי ירא, לשבת בצוער; ויישב, במערה--הוא, ושתי בנותיו ": למה לוט ירא לשבת בצוער? הרי ה' הבטיח לו "לבלתי הפוך את העיר"?

יפעת: בגלל הבדידות: אנשי צוער פחדו שאולי עירם תהרס כמו סדום והם ברחו, ולא נשארו עמו אנשים בעיר [הם לא שמעו על הבטחת ה'].

אראל: לוט חשב שההבטחה היא זמנית - ה' לא משמיד את צוער, רק באופן זמני, כדי שלוט יוכל לנוח ולהמשיך לעלות להר (ע"ע ).

תגובות