למה בת לוט חשבה שאין יותר אנשים בארץ?

קוד: ביאור:בראשית יט31 בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: יפעת (ערכה)

אל:

בראשית יט31: "ותאמר הבכירה אל הצעירה, אבינו זקן; ואיש אין בארץ לבוא עלינו, כדרך כל הארץ "

למה בת לוט חשבה שאין יותר אנשים בארץ, אם ידעה שאברהם לא מת, וישנם אנשים בצוער?

1. בת לוט יראה מפני האש והגפרית שנפלו מן השמים וחשבה שעולם נהרס, היא לא ידעה שזה גשם מקומי, וחשבה בכוונה טובה להציל את העולם. ויכול להיות [ כפי שנאמר לעיל ] שלא היו אנשים בצוער (יפעת).

2. בנות לוט לא חשבו שאין בארץ אנשים, אלא שאין בארץ אנשים שיסכימו לבוא עליהן. כזכור, כשאנשי סדום נסבו על בית לוט, הוא הציע להם לקחת את בנותיו, ואילו אנשי סדום רצו לדעת דווקא את האורחים. עובדה זאת גרמה לבנות לוט לרגשי נחיתות עזים. הן חשבו: 'יש בעיר הזו כל-כך הרבה גברים ואף לא אחד רוצה בנו-אנחנו בודאי מכוערות מאוד, אין לנו שום סיכוי למצוא חתן' ולכן אמרו: "ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ " (אראל). מתוך: דיון על בראשית יט

3. לפי סדר ההתרחשויות בבראשית י"ט:

בשלב הזה סביר להניח שכל תושבי צוער שלא קיבלו את ההוראה "אל תביט אחריך" מפנים פניהם לכיוון המחזה בסדום ועמורה (מתוך סקרנות וכתגובה טבעית) והופכים לנציבי מלח כאשת לוט, רק שהכתוב לא "טורח" לפרט בעיניינם בדיוק כמו שהוא לא מפרט לגבי מותם של שאר תושבי הכיכר.ההבטחה ללוט נשמרת, ה' לא הופך את מצער ומאידך, גם לא חס על תושביה. לוט רואה את המוות סביבו, מפחד לשבת בצוער ועובר עם שתי בנותיו להר (פסוק ל') כציווי הראשון של המלאכים, וכנראה זה מה שמביא את בנות לוט לחשוב "ואיש אין בארץ" (פסוק לא). (אהוד).

4. "אין איש בארץ לבוא עלינו, כדרך כל הארץ", כלומר, בכבוד, בחופה וקידושין, כדרך וכמנהג הארץ, ולא כחיית הארץ. אולם עכשיו, בהיותן רחוקות מישוב, במערה, ללא דלת מגן כבביתן בסדום, אביהן עלול ומסוגל להציע אותן בשנית כבתולות לאנשי בליעל, לעשות בהם כרצונם, כדי להציל את נפשו (בראשית יט ח). בשל פחדן זה, הבנות היו צריכות לבטל את היותן בתולות ולא נשואות בהקדם האפשרי. היחיד שהיה מתאים לתפקיד הזה היה לוט עצמו. לאחר המעשה לוט לא יוכל לטעון, בלי לשקר ביודעין, שהן בתולות, וכן הוא לא יוכל להרוג את בנותיו בגלל היותן בהריון מאדם זר. הוא בעצמו נעשה בעל לבנותיו ואבא לילדיהן. אחרי שהבת הבכירה גמרה את מעשיה, הצעירה נשארה חשופה לסכנה לבדה, ולכן מחוסר ברירה היא חזרה על המעשה למען עצמה (אילן סנדובסקי).

תגובות