>> >

: : 14 "

: 1

:

:

14: " , , "

- ?

1. , - .  ' , 16: "שׂתּ כּ אָ, שׁ וּ שׁ וֹ אָ - גּ יִמּ" (),  , 10: " וּפּ יִשׂ?".    , , ;   ' " - ".

" , , 4: "כּוֹ שּׁיִ" ().  :

2. . ,  43: ""; , 7: "כּ בּ , שׂ ".  , , , . : . " ? - ".   : , .

: " .   - ,   - , ... ", 5: "כּ שׁ שׁ וֹ שׂגּ, שׁפּנּ שׁפּהּ, גּנּ ". " : , ", 2: " , וּ שּׁ וּשׁ", "... " ( ).   : " , " ( ) ... '; ... , ... , , , ", 12: "שׁ נּוּ וֹ כּ יִבּ " ( ).

3. , , 27: " " ().   " ... , ", 11: " יִשׁוּ אָ" ( ).

4. . " " " ( ), , , , " '", , " ( ).

- ?

1. (") ( ), 12: "שׁ נּוּ וֹ - כּ יִבּ ": , .   , 43: " שׁ , וֹ בּוֹ וּשׁוֹ וּלּ " () 10: "יִמּוּ שׂ וֹשׁ יִוּ" ().   .

- , " ". - , . .

2. , 27: "שׁ בּ מּלּוֹ, דּ אָ", 13: " בּוֹ וּשׁ בּשׁ יִ שׁ פּנּ", 5: " שׂוּכּוֹ , גּוֹ ", 13: " יִ זּ בּוֹ שׂגּ, שׁ פּ וֹ שׁהּ" (), 12: "וּוּ מּ וֹ וֹ וֹ וֹ וֹ תּוֹ גּ שׁ וֹ שׁ", 5: " בּפּוֹ תּדּוּ בּ יִשׂ בּמּ בּוֹ '", 11: "בּיּוֹ וּ אָ כּ דּ נּ תּ אָ וּ כּ וֹ", 8: " גּוּמּ בּוֹ יִפּוֹ גּ יִשּׁנּוּ שׁ".    , ; ' , .   

" 14: "אָ תּנּ '... תּ " (): " :  - (= ), ( , ) '... - ( , ) " ", ( , ) " ", " ( -): , .  

, , , .

3: "כּ וּשׂ , גּוֹיִ יִשׁ, שׁמּוֹ וֹשׁוּ" (), 13: " , פּוּ יּוּ, שׁ יּוּ וֹ, יּ כּ , ' בּשׁ".