הברכות בפרשת עקב

קוד: מבנה דברים ח בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל: מגדים מא

בספר דברים ישנם מספר קבצים של ברכות. אחד הקבצים הללו נמצא בפרשת "עקב" - דברים ז-ח. מטרת המאמר היא להגדיר בקצרה את גבולותיה של הפרשה ואת המבנה שלה.

לפי זה, יש בפרשת "עקב" שלושה קטעים עיקריים של ברכות:

שני הפסוקים האחרונים של הפרשה (דברים ח 19-20) נראים כפתיחה לפרשה של קללות, אולם הקללות לא מפורטות שם. הקללות המקבילות לברכות של פרשת "עקב" נמצאות במחצית השניה של פרשת "כי תבוא".


תגובות