הסדר בפרשת הברכות והקללות בספר דברים

קוד: מבנה דברים כח בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל: מגדים מא

המאמר כולו במסמך וורד

בספר דברים ישנן ברכות רבות המובטחות לעם ישראל אם יקיימו את התורה, וכנגדן קללות המובטחות לעם ישראל אם לא יקיימו את התורה.

רוב הברכות והקללות נמצאות בדברים כח. בקריאה ראשונה נראה הפרק כאוסף אקראי של פסוקים מקבצים שונים, ללא קשר וללא סדר ביניהם [ כפי שכבר טען יואב רוזנברג במאמרו " הברכה והקללה בספר דברים " ( מגדים כח , עמ ' 31 - 44). ]   ,  אולם במאמר זה אראה שבפרשה יש סדר ומבנה. מבנה הפרשה והסדר הפנימי בין פסוקיה הם חלק בלתי נפרד מהמסר שלה, ולכן יש לנסות ולהבין אותם ולא להסתפק בהצגת הפרשה כאוסף של קבצים מפוזרים [ במהלך המאמר אתייחס , בהערות השוליים , לטענות ספציפיות שמופיעות במאמרו הנ " ל של רוזנברג .] .
פרשת הברכות (דברים כח 1-14) היא קצרה ומסודרת יחסית. פרשת הקללות ארוכה באופן משמעותי יותר מפרשת הברכות . בסעיפים הבאים נראה , שפרשת הקללות כוללת למעשה שתי מחציות : המחצית הראשונה של פרשת הקללות ( פסוקים 15-45 ) מנוגדת לברכות שבתחילת פרשתנו , והמחצית השניה של פרשת הקללות ( פסוקים 46-68 ) מנוגדת לברכות שנזכרות במקום אחר בספר דברים - בפרשת עקב  ( דברים ז - ח ) [ רוזנברג כבר הבחין שיש בפרשה זו קללות המנוגדות לברכות שבפרשתנו , ויש בה גם קללות המנוגדות לברכות שבפרשת  עקב   ( וחלק מההקבלות שנביא בהמשך לקוחות מתוך מאמרו ). אולם הוא לא התייחס ( בדרך - כלל ) לתוכן של הקללות אלא רק לצורה החיצונית שלהן , ולכן הגיע למסקנה שהקללות משני המקורות מפוזרות בפרשה בלי סדר . אני סבור שיש להתייחס בעיקר לתוכן של הקללות , וכשמעיינים בפרשה בגישה זו מגלים שאפשר לחלקה לשתי מחציות רציפות . ] . בסעיפים הבאים ננתח ניגודים אלה בפירוט :

שני קבצי הברכות והקללות בספר דברים, המסודרים במבנה ' כיאסטי ':

ברכה 1 מנוגדת לקללה 1, וברכה 2 מנוגדת לקללה 2.

לעיון נוסף

הבדלים בין הקבצים

מדוע יש צורך בשני קבצים? לשאלה זו עדיין אין לי תשובה, אולם ניתן לראות שישנם הבדלים בהדגשים בין שני הקבצים :

  • קובץ 1 מתמקד בעברו של עם ישראל , בנסים שעשה ה ' עם בנ"י במהלך ההסטוריה שלו ( יציאת מצרים , הריפוי ממחלות מצרים וכיבוש הארץ ). משה מאחל לעם ישראל , שאם ישמעו בקול ה ' -- הם ימשיכו ליהנות מהנסים הללו גם בארץ ; ואם לא ישמעו בקול ה ' -- ה ' כביכול ייקח בחזרה את הנסים ויחזיר אותם למצב שהיו בו לפני יציאת מצרים .

  • קובץ 2 מתמקד במעמדו של עם ישראל ביחס לעולם ( ביחס לה' וביחס לעמים אחרים ). משה מאחל לעם ישראל , שאם ישמעו בקול ה' - הם יהיו קרובים וקדושים לה', ויעמדו מעל עמים אחרים מכל הבחינות ( צבאית , כלכלית ורוחנית ); ואם לא ישמעו בקול ה' - ה' יילחם בהם ועמים אחרים יהיו מעליהם מכל הבחינות הנ"ל .

שתי בריתות

שתי בריתות : יונתן פיינטוך (" ברית מואב וברית הר גריזים והר עיבל ", מגדים לד , עמודים 67-84) הגיע, מתוך עיון בדברים כז, למסקנה שבספר דברים מתוארות שתי בריתות - ברית מואב ( ה כוללת את דברים כז 9-10 ) וברית הר גריזים והר עיבל כוללת את שאר דברים כז ). ייתכן שכל אחד מהקבצים של ברכות וקללות שייך לאחת משתי בריתות אלו :

  • קובץ 1 שייך לברית מואב, כמו שכתוב בסופו, דברים כח69: "אֵלֶּה דִבְרֵי הַבְּרִית אֲשֶׁר צִוָּה ה' אֶת מֹשֶׁה לִכְרֹת אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ מוֹאָב מִלְּבַד הַבְּרִית אֲשֶׁר כָּרַת אִתָּם בְּחֹרֵב"

  • קובץ 2 שייך לברית הר גריזים והר עיבל; קובץ זה ( הנמצא בתחילת פרק כח ) מהווה המשך ישיר לתיאור של ברית זו , בסוף פרק כז .

ברכה, קללה ותיקון

בנוסף לקבצים של ברכות וקללות, ישנם בספר דברים פרשות המתארות שיבה - שיבת עם ישראל לארצו ולמעמדו הראשון לאחר שיתקן את החטאים שבגללם באו עליו הקללות. קבצים אלה נמצאים בדברים פרק ד ובדברים פרק ל.

לאיזה קובץ שייכת פרשת התשובה בדברים ל?

על-פי הקשרה היא שייכת לברית מואב, כי בתחילת פרשת ניצבים, שבה היא מופיעה , נאמר ( דברים כט9-11 ): " אתם נצבים היום כולכם לפני ה'... לעברך בברית ה'... ". אם כך, היא שייכת לקובץ 1.

מצד שני, רבים מהביטויים המופיעים בה מתארים ניגוד לקללות שמופיעות בשני הקבצים , למשל:

  • (דברים ל3 ): " ושב וקיבצך מכל העמים... אשר הפיצך ה' אלהיך שמה ": ניגוד לקללה בדברים כח37  ( קובץ 2) וגם בדברים כח68 ( קובץ 1).
  • (דברים ל9 ): " והותירך ה' אלהיך בכל מעשה ידך, בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך - לטובה, כי ישוב ה' לשוש עליך לטוב, כאשר שש על אבותיך " - מתאים לברכה בדברים כח11 (קובץ 2) וגם מנוגד לקללה בדברים כח63 (קובץ 1).


תגובות