בא אל פרעה, כי אנוכי הכבדתי את ליבו... למען שיתי אותותי אלה בקרבו

קוד: ביאור:שמות י1 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: מחברים שונים

אל: פירושים וסימנים מכות מצרים

שמות י1: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה: בֹּא אֶל פַּרְעֹה, כִּי אֲנִי הִכְבַּדְתִּי אֶת לִבּוֹ וְאֶת לֵב עֲבָדָיו, לְמַעַן שִׁתִי אֹתֹתַי אֵלֶּה בְּקִרְבּוֹ"

פסוק זה נאמר לפני מכת הארבה.

כסימן לזיכרון, דרש ר' שמשון מאוסטרופולי: אם נשים בשם "פרעה" את האותיות האלו (כלומר האותיות " בא ", במקום " פע ") נקבל את האותיות של המילה "ארבה"  (ע"פ ר' אברהם קורמן).
ראו:


תגובות