הלב של פרעה

קוד: הלב של פרעה בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת:

אל: פירושים וסימנים מכות מצרים - לא גמור

הלב של פרעה מתואר בשלושה תארים: 'קשה', 'כבד', 'חזק':

יש הבדלים בין התארים האלה, כפי שניתן לקרוא כאן .

לדעתי, ה' לא באמת מנע מפרעה לחזור בתשובה, אלא רק מנע ממנו לחזור בתשובה מתוך שיקולים לא-אמיתיים, כגון פחד, לחץ חיצוני או קלות-ראש. ה'הקשה את לב פרעה כדי שלא יפחד, חיזק את ליבו כדי שלא ייכנע ללחץ שהפעילו עליו החרטומים, והכביד את ליבו כדי שלא ייכנע מתוך קלות ראש (וכך פירש ספורנו).

גם העונש הזה לא ניתן לפרעה מייד. ב6 המכות הראשונות (תנין, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר) לא כתוב שה' חיזק\הכביד\הקשה את לב פרעה, אלא רק שפרעה חיזק\הכביד את ליבו או שליבו 'חזק' מעצמו; רק ב6 המכות האחרונות כתוב שה' חיזק\הכביד את לב פרעה (אחרי מכת הברד מופיעים שני ביטויים: " ויחזק לב פרעה ", " כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו ").

תגובות