התפילות של משה

קוד: התפילות של משה בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת:

אל: פירושים וסימנים מכות מצרים - לא גמור

[תודה לאליהו ממן]

במכות צפרדע, ערוב, ברד וארבה מסופר שפרעה ביקש ממשה להתפלל אל ה' ולבקש ממנו לבטל את המכה:

מכה

פסוק

צפרדע

העתירו אל ה' ויסר... ממני ומעמי

ערוב

העתירו בעדי

ברד

חטאתי הפעם, ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים: העתירו אל ה'...

ארבה

חטאתי לה' א-להיכם ולכם... ועתה שא נא חטאתי אך הפעם, והעתירו לה' א-להיכם...

...ואכן משה עשה כדבר פרעה:

צפרדע

ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל ה'...

ערוב

ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל ה'

ברד

ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרוש כפיו אל ה'

ארבה

ויצא מעם פרעה ויעתר אל ה'

תגובות