רבי זונדיל מסלנט מתנגד למחלוקת

מאת: הרב דב כץ

אל: תנועת המוסר, א:107-

קוד: ר' זונדיל נגד מחלוקת

תגובה ל: תנועת המוסר שנכתבה ב15:19:25  31.01.2005


במכתב מכ"ד בטבת תרכ"ד, כתב הרב זונדיל מסלנט לר' אליהו לוינזון, בעניין המחלוקת הידועה בירושלים, בעניין חצר תלמוד תורה "עץ חיים" [ר' טופס המכתב בספר "הצדיק ר' זונדיל" עמ' כב] . מכתב זה יכול לשמש מסמך הסטורי על גדלותו של ר' זונדיל ודקדוקיו על כל הגה:

תגובות