תנועת המוסר

מאת: הרב דב כץ

הספר "תנועת המוסר - תולדותיה, אישיה ושיטותיה", מאת הרב דב כ"ץ, יצא לאור בשנת ה'תשנ"ו בהוצאת פלדהיים. בספר 5 כרכים, ובהם מחקרים הסטוריים, סיפורים וחידושי תורה. מומלץ לכל המתעניין בתולדות ישראל, ביחסים בין אדם לחברו ובלימוד תורה. בדף זה מספר קטעים לדוגמה: 
 1. הזנחת חלקים גדולים מהתנ"ך והתלמוד בתקופה שלפני תנועת המוסר / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, כרך א, עמוד 44-
 2. התמעטות דמותה של היהדות בתקופה שלפני תנועת המוסר / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, כרך א, עמוד 46-
 3. מצבם הקשה של תלמידי הישיבות בדור שלפני תנועת המוסר / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, כרך א, עמ 72-
 4. תנועת המוסר ותנועות חדשניות אחרות / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, כרך א, עמוד 59-
 5. יסודות תנועת המוסר / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, כרך א, עמוד 62-
 6. תנועת המוסר - החלק העיוני / ר דב כץ -> תנועת המוסר, כרך א, עמוד 65-
 7. רבי זונדיל מסלנט מתנגד למחלוקת / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, א:107-
 8. נישואי בתו של רבי זונדיל מסלנט / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, א:106-
 9. איסור עינוי אלמנה, לעומת הידור ב"סליחות", במצות, ובסעודת שבת / א:326-
 10. כשבא אורח - קודם צריך לתת לו כיבוד קל, ורק אחר-כך להכין סעודה / ע"פ ר ישראל סלנטר -> תנועת המוסר כרך א עמ 340-
 11. פעילותו של רבי ישראל סלנטר למען שמירת השבת / מפי הרב ד' מ' רובמן -> "תנועת המוסר" כרך א עמ' 174
 12. רבי ישראל סלנטר - חסיד בענייני נזיקין / עפ ר ישראל סלנטר -> תנועת המוסר, כרך א, עמודים 321-
 13. מעשי גזל שאנשים נכשלים בהם בלי לשים לב / עפ ר ישראל סלנטר -> תנועת המוסר, כרך א, עמודים 324-
 14. מצוה בין אדם למקום, הבאה בעבירה בין אדם לחבירו / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, כרך א, עמוד 326-
 15. רבי ישראל היה מקל במצוה בין אדם למקום, כדי להימנע מאיסור בין אדם לחבירו / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, כרך א, עמוד 328-
 16. כבוד חכמים לעומת גזל / עפ ר ישראל סלנטר -> תנועת המוסר, כרך א, עמודים 329-330
 17. רבי ישראל ויתר על הידורי מצוה, כדי לעשות חסד עם הזולת / עפ ר ישראל סלנטר -> תנועת המוסר, כרך א, עמודים 341-
 18. רבי ישראל העדיף להקל לאחרים, כדי להיטיב עמם / הרב דב כץ -> תנועת המוסר, כרך א, עמוד 346-
 19. בלוג לעניני מוסר, אנונימי תחת כותרת דער אלטער [מסלבודקה] (אנגלית) / deralter @ hotmail.com