לא לעשות אלילים עבור עצמו, אפילו ביד אחרים

תוספות ותגובות