לא לגלות ערוות אשת אב ואע"פ שאינה אימו

תוספות ותגובות