האם מותר לחלוק על חכמי הדורות הקודמים?

מאת: אראל

קוד: חכמי העבר

תגובה ל: מקוריות בפירוש המצוות - תשובות לשאלות וטענות נפוצות שנכתבה ב19:19:05  18.12.2004


 1. טענה: הרבנים בדורות הקודמים היו יותר חכמים ממך, ולכן הם צודקים.

  תשובות: 
  א. לא תמיד החכם יותר הוא הצודק . ברוב התחומים, וברוב הדורות, רוב המומחים טעו.
  ב. הרבנים של הדורות הקודמים היו אנשי-אמת, ונהגו לשנות את דעתם מדי פעם, כאשר הראו להם הוכחות שסותרות את דעתם הקודמת. הם לא שמרו בקנאות על הדעות שהביעו בעבר. לכן גם אנחנו לא צריכים להחזיק בקנאות בדעה הישנה שלהם. ייתכן שגם הם עצמם היו מתנגדים היום לדעה הישנה שלהם, אם היתה להם אפשרות לדבר. ע"ע רמת הוודאות .
  ג. אנחנו לא יודעים את דעותיהם של כל החכמים מהדורות הקודמים, כי רובם לא שרדו.
  ד. ייתכן שרוב החכמים לא חשבו בעצמם על כל נושא (לא היה להם זמן כי יש אינסוף נושאים), אלא קיבלו את דעתם של חכמים אחרים, כך שמספר החכמים שהגיעו באופן בלתי-תלוי לאותה מסקנה הוא קטן יחסית.

 2. טענה: יש "ירידת הדורות" - כל דור מתרחק מהתורה ומבין אותה פחות מהדור הקודם; הרבנים של הדורות הקודמים היו יותר קרובים למתן תורה, ולכן הידע והכישרון שלהם בפירוש התורה היה גדול יותר, ויש לסמוך על דבריהם;

  תשובה: הטענה הזאת יכולה לשמש גם בכיוון ההפוך: כל דור מתרחק מהתורה, ולכן בכל דור נוספים שיבושים וטעויות, והדרך היחידה לתקן אותם היא לסמוך על הדור הראשון שקיבל את התורה - דורו של משה רבנו - ולפרש את תורתו מחדש.

 3. טענה: אסור לחלוק על הראשונים כי זה פוגע בכבודם - אסור להוציא לעז על הראשונים.

  תשובה: צריך לכבד את הראשונים, אך בסופו של דבר האחריות לקיום התורה בדור זה מוטלת עלינו, ואם אנו מוצאים שדברי הראשונים אינם עומדים במבחן ההגיון וההתאמה לתורה, יש לדחות אותם ולחפש דרכים אחרות ליישב את דבריהם. למשל: אולי הם קבעו "הוראת שעה" לזמנם בלבד? אולי הם כוונו למצבים מסויימים ולא למצב של ימינו? אולי אותם פוסקים, אם היו רואים את כל הראיות שהצטברו בסוגיה זו מאז ועד היום, היו משנים את דעתם? וכו'...
 4. טענה:  חכמי הדורות הקודמים כבר פירשו את כל התורה, אין לנו סיכוי לפרש אותה יותר טוב מהם, ולכן אנחנו צריכים רק לקרוא את דבריהם ולפרש אותם.

  תשובה: התורה היא אינסופית, בכל דור אפשר לגלות פירושים חדשים שעדיין לא חשבו עליהם, לפתח שיטות פרשניות חדשות שעדיין לא חשבו עליהן, או לגלות נימוקים חדשים להכרעה במחלוקות שעדיין לא הכריעו בהן. גם חכמי הדורות הקודמים הכירו בכך, ע"ע:
  א.  חדשנות בפירוש התנ"ך .
  ב. תנועות חדשניות בתולדות עם ישראל .
 5. טענה: בסדר, מותר לפרש פירושים חדשים, אבל אסור לסתור את דבריהם של חכמי הדורות הקודמים.

  תשובה: חכמי הדורות הקודמים הגיעו למסקנות מסויימות על-פי הנימוקים שהיו בידם. אנחנו יכולים לגלות נימוקים חדשים, ומתוך כך להגיע למסקנות אחרות. ייתכן שגם הם היו משנים את דעתם אילו היו חושבים על כל הנימוקים האפשריים; אך מכיוון שהתורה היא אינסופית (כנ"ל), הם לא יכלו לחשוב במשך חייהם על כל הנימוקים האפשריים, והשאירו לנו מקום לחשוב על נימוקים חדשים.

תגובות