כמה פירושים יש לכל פסוק?

קוד: ביאור:משלי א6 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל: סגלות משלי

לכל הפסוקים בספר משלי יש יותר מפירוש אפשרי אחד. זה חלק בלתי נפרד מאופיו של הספר. כבר בהקדמה לספר נאמר:

משלי א6: "לְהָבִין מָשָׁל וּמְלִיצָה, דִּבְרֵי חֲכָמִים וְחִידֹתָם"

משל הוא מאמר שמטרתו להסביר רעיון מורכב על-ידי השוואתו לתופעה פשוטה ומוכרת יותר.

מליצה היא התרגום של המשל, כמו ש"מליץ" הוא מתורגמן, בראשית מב23: "וְהֵם לֹא יָדְעוּ כִּי שֹׁמֵעַ יוֹסֵף, כִּי המֵלִיץ בֵּינֹתָם", כלומר, המליצה היא הנמשל.

כשקוראים את ספר משלי, צריך להבין לא רק את המליצה - לא רק את הנמשל - אלא גם את המשל, כי שניהם נכללים בכוונת המחבר; לא רק את החידות ואת הרעיונות העמוקים המוצפנים בדברים, אלא גם את דברי החכמים - הדברים שבהם החכמים משתמשים כדי לתאר את אותם רעיונות, כי גם בהם יש רעיונות חשובים בפני עצמם.

לדוגמה, הספר מזהיר את האדם כמה פעמים מפני אישה נואפת (במיוחד בפרקים ה, ו, ז):

מטרת ספר זה היא לתת עצות מעשיות, וכדי שהעצות יהיו מעשיות, נאלצתי לפעמים לבחור רק פירוש אחד לכל פסוק ולהתמקד בו, ובחרתי בפירוש שנראה לי הפשוט ביותר. אולם, כדי שלא להזניח לגמרי את שאר הפירושים, הבאתי חלק מהם בסופו של כל סעיף, תחת הכותרת "פירושים נוספים". שם גם השתדלתי להסביר בקצרה מדוע הפירוש שבחרתי להתמקד בו נראה לי הפשוט ביותר.

פירושים נוספים

כבר למילים משל ומליצה בפסוקנו ישנם שני פירושים מנוגדים:

1. מליצה היא התרגום של המשל, כמו ש"מליץ" הוא מתורגמן, בראשית מב23: "וְהֵם לֹא יָדְעוּ כִּי שֹׁמֵעַ יוֹסֵף, כִּי המֵלִיץ בֵּינֹתָם", כלומר, המליצה היא הנמשל: "משל הוא דברי תורה שבכתב, והוא הפשוט; והנמשל בתוכו, והוא המליצה... והוא הסוד, הפנימיות... דברי חכמים הוא דברי מוסר שאמרו חכמים... וחידותם הוא גם-כן הפנימיות שבתוכם. והן: תורה שבכתב, ותורה שבעל-פה" (הגאון מווילנה, חמדה גנוזה; ודומה לזה פירש מלבי"ם).

2. משל הוא התרגום (שנקרא בלשוננו "נמשל"), ומליצה היא המילים שמשתמשים בהן (שנקראות בלשוננו "משל"): "כשאמר להצילך מאישה זרה ונכריה, שעל עבודת אלילים נאמר, הרי המשל; ואף המליצה, שהוציא משלו בלשון אישה, הבן בה והיזהר מאישה זרה" (רש"י).

לענ"ד, הפסוק מדבר על ארבעה דברים שיש להבין, כנגד ארבעת הרבדים של התורה - פרד"ס:

 • משל הוא המשמעות הפשוטה של המילים - פשט;
 • מליצה היא הנמשל - הרעיון שהמשל רומז אליו - רמז;
 • דברי חכמים הם דרשות מוסריות שהחכמים קישרו לפסוק - דרש;
 • וחידותם הם הדברים הנסתרים והמוצפנים - ה סוד.

המסר של הפסוק, לפי כל הפירושים, זהה: "יש חידות בדברי החכמים, יש עומק לא יתואר שקיים מאחורי הדברים הפשוטים. בין אם זה להבין את המליצה ולא רק את המשל, או להבין את החידה ולא רק את הדברים הגלויים." (אורי בירן, "חידות ומליצות", אתר כיפה).

חז"ל למדו מכאן מסר נוסף, והוא החיוב להתייחס בכבוד לחכמים. גם אם נראה לנו שהם טועים, כדאי שנחשוב פעמיים, שכן ייתכן שהם דיברו באמצעות חידות ועלינו להתאמץ כדי לפתור אותן: "לכך הזהיר הקב"ה על כבודן של זקנים ושל צדיקים, וכן הוא אומר להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם..." (שמות רבה לא טז).

רעיונות דומים בפסוקים אחרים

להבין משל ומליצה

פירשנו שיש להתעמק גם במשל וגם בנמשל של כל פסוק, כי שניהם חשובים. רעיון דומה מובא ב משלי כה11: "תַּפּוּחֵי זָהָב בְּמַשְׂכִּיּוֹת כָּסֶף, דָּבָר דָּבֻר עַל אָפְנָיו": תפוחי זהב הם כדורים יקרים מזהב, שנהגו לשים בתוך כלי כסף. הכסף אמנם שווה פחות מזהב, אך גם הוא יקר וחשוב. כך גם דברי החכמה - יש בהם רעיונות עמוקים ויקרים כמו זהב, המועברים על-ידי משלים יפים כמו כסף. המשלים אמנם פחות חשובים מהרעיונות שהם מעבירים, אך גם להם יש ערך רב (פירושים נוספים).

דברי חכמים וחידותם

פירשנו שיש להתעמק בכל פסוק על-מנת לפענח את הרעיונות הנסתרים הצפונים בו. רעיון דומה מובא ב משלי י14: "חֲכָמִים יִצְפְּנוּ דָעַת, וּפִי אֱוִיל מְחִתָּה קְרֹבָה": אנשים חכמים נוהגים לדבר בשפה מוצפנת, כך שכל אחד יוכל להבין רק את מה שהוא צריך להבין (פירוט). ספר משלי מסייע ללומד להבין "דברי חכמים וחידותם", כלומר, ספר משלי הוא מפתח לפיענוח הצופן.

דוגמה לחידה עם פתרונות רבים יש ב משלי יא24: "יֵשׁ מְפַזֵּר וְנוֹסָף עוֹד, וְחוֹשֵׂךְ מִיֹּשֶׁר אַךְ לְמַחְסוֹר" (פירוט).


מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • פסוק עם ביטויים דומים נמצא בנבואת הפורענות של חבקוק על מלך בבל, חבקוק ב6: "הֲלֹא אֵלֶּה כֻלָּם עָלָיו מָשָׁל יִשָּׂאוּ, וּמְלִיצָה חִידוֹת לוֹ, וְיֹאמַר 'הוֹי הַמַּרְבֶּה לֹּא לוֹ עַד מָתַי, וּמַכְבִּיד עָלָיו עַבְטִיט'"
 • הודעה ואזהרה לפני לימוד חכמת הקבלה ג€“ ויקיטקסט: 11 פברואר 2007 ... וארחו גילויו כמו משל ומליצה עכ"ל הגר"א ז"ל פי' המשל של החכמה והנמשל של החכמה וכלשון הכתוב להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. ... (cache)
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א: כתוב " להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם" (משלי א, ד). ביאר שם הגר"א: (מלת). "משל, הוא נגד תורה שבכתב. ומכנהו בשם 'משל' כי המשל תמיד מובן (כשלעצמו) אך הוא ... (cache)
 • קטיף.נט:: "את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים": 26 מרץ 2009 ... כמה יופי והדר יש בפיענוח חידות התורה. "להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם". וגם יש לנו הבנה נוספת מה הוא תפקידנו כהיום הזה. ... (cache)
 • סוזן שלום,*: ... ולפיכך פתח ספרו גדול החכמים ואמר להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם, וכבר ידוע אצל חכמי הלשון כי חידה הם הדברים שענינים בסודם ולא בפשטם וכמו שאמר אחודה ... (cache)
 • Believing is Knowing: Rambam on Aggadeta - The Correct Approach...: ואמר להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם, וכבר ידוע אצל חכמי הלשון כי חידה הם. הדברים שענינים בסודם ולא בפשטם וכמו שאמר אחודה נא לכם חידה וכו', לפי שדברי כל ... (cache)
 • מורה נבוכים - החלק הראשון - פרק פתיחה: יודע אתה את מה שפתח בו שלמה: להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם (משלי א', 6). במדרש נאמר: לְמה היו דברי תורה דומים עד שלא עמד שלמה? ... (cache)
 • בחכמות עד שהיו יודעים היאך ראוי 10 סנהדרין םרמ: החכמים ואמר להבין משל ומליצה דברי. חכמים וחירותם וידוע הוא אצל בעלי. הלשין כי חידה הוא הדבר שהמכוון בו. בנסתר לא בנגלה ממנו וכמו שאמר אחודה ... (cache)
 • Deriving Law from Aggadah: פתח ספרו גדול החכמים ואמר להבין משל ומליצה דברי חכמים. וחידותם.,. וכבר ידוע אצל חכמי הלשון כי חידה הם הדברים שענינים בסודם ולא ... (cache)
 • אגרת טו - אגרת הקדש: להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם בענין הספירות מודעת זאת בארץ מפי קדושי עליון נ"ע לקרב קצת אל השכל מאי דכתיב ומבשרי אחזה אלוה שהכוונה היא להבין קצת ... (cache)
 • הקדמה לפירוש המשנה / רבי משה בן מימון: ולעניין זה רמז שלמה עליו השלום, באמרו (שם א), להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם. ומפני אלו הסבות סדרו החכמים ע"ה דבריהם בדרשות על עניין שירחיקהו שכל ... (cache)
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - אגדה - אגדות חז"ל, מדרש אגדה;: ולפיכך פתח ספרו גדול החכמים ואמר: "להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם" (משלי א:ו). וידוע הוא אצל בעלי הלשון כי חידה הוא הדבר שהמכוון בו בנסתר, לא בנגלה ממנו ... (cache)
 • בס"ד: ולפיכך פתח ספרו גדול החכמים ואמר: "להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם"(משלי א,ז). וידוע הוא אצל בעלי הלשון, כי "חידה" הוא הדבר שהמכון בו בנסתר- לא בנגלה ... (cache)
 • מורה נבוכים / יוסף בכה"ר דוד קאפח: להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם 72. אמרו במדרש: למה היו דברי תורה דומים עד שלא עמד שלמה, לבאר שהיו מימיה עמוקים וצוננים, ולא היה אדם יכול לשתות מהן. ... (cache)
 • חיפוש בקטיף.נט - האתר הרשמי של גוש קטיף: פ ר ק ש ל י ש י ב מ א מ ר ראשי פרקים *פוריותה של ארץ ישראל *הופעת המשיח *ביאת אליהו *מקדש בידי שמים להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם (משלי א ו) -פרק שני. ... (cache)
 • מכללת לפשיץ: נמצא, שהפנייה הנדונה לשמוע בקול החכמה מעניקה אופי מעשי לאחת ממטרות הספר שצוינה לעיל - "להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם" (א, ה). ... (cache)
 • יוסף - בבואה של שלמה ויצירתו החכמתית: א 1: להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. 25. אולי חוק זיידל פועל גם בדבר זה. על חוק זיידל ראה: נ' ברין וי' הופמן, "לשימוש הכיאסמוס במקרא", בתוך ספר זיידל ... (cache)
 • The Floppy Hat ֲ» Blog Archive ֲ» What is a מליצה?: להבין משל ומליצה דברי הכמים וחידתם. The final word presents its own interesting issues in the present context, but they areג€“perhapsג€“more ... (cache)
 • מגדל עז / ר' משה חיים לוצאטו (רמח"ל): ... אכן רוח הוא באנוש דַבֵּר דבר דָבוּר על אפניו, ומליצה תמתיק בפיו, אף כי חוד חידה ומשול משל; אשר על כן יאמר: "להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם", ... (cache)
 • קטיף.נט:: הוא מושל בכל ארץ מצרים: עקרון זה מופיע בפירוש הרב סעדיה גאון למשלי א, ו: "להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם". (מהדורת הרב יוסף קאפח, ירושלים: תשל"ו). וראה עוד: אהרון גימאני, ... (cache)
 • על אגדות חז"ל ועל דרכי הוראתן: ולפיכך פתח ספרו גדול החכמים ואמר להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם', וכבר ידוע אצל חכמי הלשון, כי חידה הם הדברים, שעניינם בסודם ולא בפשטם, ... (cache)
 • הדר, הידור ופסול יבש - בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון: ... דהא פסיק ותני: לא שנא ביו"ט ראשון ולא שנא ביו"ט שני, ובהכי סלקא שמעתא כולה, ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם.6 ... (cache)
 • אדם וגורלו בספרות החכמה:: פס' 6: "להבין משל ומליצה\דברי חכמים וחידותם" ג€“ תקבולת נרדפת חסרה. הלימוד העצמי מאפשר להבין את המשלים, המליצות והחידות. פס' 7: "יראת ה' ראשית דעת\חכמה ומוסר ... (cache)
 • דף קשר מספר 542 - חול המועד פסח: מחמת רבוי שמוש הנביאים במשלים אמר הנביא המה אומרים לי הלא ממשל משלים הוא. וכבר ידעת מה שפתח בו שלמה ' להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם'". ... (cache)
 • שם המאמר: המשל והפתגם כמשקפי התרבות הבדואית: לקח, ונבון תחבולות יקנה; להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם" (משלי, פרק א'). כשמסתכלים בחברה הבדואית, כפי שהיתה לפני כ-30 או 40 שנה ויותר, מבינים ... (cache)
 • רמב"ם פירוש המשניות - מסכת סנהדרין הקדמה לפרק 'חלק': ... ולפיכך פתח ספרו גדול החכמים ואמרו להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם, וידוע הוא אצל בעל הלשון כי חידה הוא הדבר שהמכוון בו בנסתר לא בנגלה ממנו, ... (cache)
 • על אלגוריה, מטפורה וסמל במורה הנבוכי: וכבר ידעת מה שפתח בו שלמה: "להבין משל ומליצה, דברי חכמים וחידותם" (משלי א. 6) ואמרו במדרש: "למה היו דברי תורה דומים עד שלא עמד שלמה? לבאר שהיו ... (cache)
 • מכונת קריאה - טודרוס אבולעאפיה: קובץ שיריו הגדול 'גן המשלים והחידות' (שמו ניתן לו מן הפסוק ' להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם', משלי א'), אותו ערך אבולעאפיה בשנות חייו האחרונות, ... (cache)
 • ןדלוז - בשיו: משל ומליצה דברי חכמים וחידתם". וראה עוד: אהרון גימאני במאמרו, דף שבועי לפרשת מקץ תשנ"ו (מס' 111). ראה גם ד"ר משה זיידל, "חידה וחלום במקרא", חקרי ... (cache)

תגובות