ראשי > תנ''ך > מלכים א >


מלכים א ו

1 ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני-ישראל מארץ-מצרים בשנה הרביעית בחדש זו הוא החדש השני למלך שלמה על-ישראל ויבן הבית ליהוה. 2 והבית אשר בנה המלך שלמה ליהוה ששים-אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו. 3 והאולם על-פני היכל הבית עשרים אמה ארכו על-פני רחב הבית עשר באמה רחבו על-פני הבית. 4 ויעש לבית חלוני שקפים אטמים. 5 ויבן על-קיר הבית יצוע סביב את-קירות הבית סביב להיכל ולדביר ויעש צלעות סביב. 6 היצוע התחתנה חמש באמה רחבה והתיכנה שש באמה רחבה והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחז בקירות-הבית. 7 והבית בהבנתו אבן-שלמה מסע נבנה ומקבות והגרזן כל-כלי ברזל לא-נשמע בבית בהבנתו. 8 פתח הצלע התיכנה אל-כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על-התיכנה ומן-התיכנה אל-השלשים. 9 ויבן את-הבית ויכלהו ויספן את-הבית גבים ושדרת בארזים. 10 ויבן את-היצוע על-כל-הבית חמש אמות קומתו ויאחז את-הבית בעצי ארזים.

11 ויהי דבר-יהוה אל-שלמה לאמר. 12 הבית הזה אשר-אתה בנה אם-תלך בחקתי ואת-משפטי תעשה ושמרת את-כל-מצותי ללכת בהם והקמתי את-דברי אתך אשר דברתי אל-דוד אביך. 13 ושכנתי בתוך בני ישראל ולא אעזב את-עמי ישראל.

14 ויבן שלמה את-הבית ויכלהו. 15 ויבן את-קירות הבית מביתה בצלעות ארזים מקרקע הבית עד-קירות הספן צפה עץ מבית ויצף את-קרקע הבית בצלעות ברושים. 16 ויבן את-עשרים אמה מירכותי הבית בצלעות ארזים מן-הקרקע עד-הקירות ויבן לו מבית לדביר לקדש הקדשים. 17 וארבעים באמה היה הבית הוא ההיכל לפני. 18 וארז אל-הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי צצים הכל ארז אין אבן נראה. 19 ודביר בתוך-הבית מפנימה הכין לתתן שם את-ארון ברית יהוה. 20 ולפני הדביר עשרים אמה ארך ועשרים אמה רחב ועשרים אמה קומתו ויצפהו זהב סגור ויצף מזבח ארז. 21 ויצף שלמה את-הבית מפנימה זהב סגור ויעבר ברתיקות זהב לפני הדביר ויצפהו זהב. 22 ואת-כל-הבית צפה זהב עד-תם כל-הבית וכל-המזבח אשר-לדביר צפה זהב. 23 ויעש בדביר שני כרובים עצי-שמן עשר אמות קומתו. 24 וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד-קצות כנפיו. 25 ועשר באמה הכרוב השני מדה אחת וקצב אחד לשני הכרבים. 26 קומת הכרוב האחד עשר באמה וכן הכרוב השני. 27 ויתן את-הכרובים בתוך הבית הפנימי ויפרשו את-כנפי הכרבים ותגע כנף-האחד בקיר וכנף הכרוב השני נגעת בקיר השני וכנפיהם אל-תוך הבית נגעת כנף אל-כנף. 28 ויצף את-הכרובים זהב. 29 ואת כל-קירות הבית מסב קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמרת ופטורי צצים מלפנים ולחיצון. 30 ואת-קרקע הבית צפה זהב לפנימה ולחיצון. 31 ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי-שמן האיל מזוזות חמשית. 32 ושתי דלתות עצי-שמן וקלע עליהם מקלעות כרובים ותמרות ופטורי צצים וצפה זהב וירד על-הכרובים ועל-התמרות את-הזהב. 33 וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי-שמן מאת רבעית. 34 ושתי דלתות עצי ברושים שני צלעים הדלת האחת גלילים ושני קלעים הדלת השנית גלילים. 35 וקלע כרובים ותמרות ופטרי צצים וצפה זהב מישר על-המחקה. 36 ויבן את-החצר הפנימית שלשה טורי גזית וטור כרתת ארזים. 37 בשנה הרביעית יסד בית יהוה בירח זו. 38 ובשנה האחת עשרה בירח בול הוא החדש השמיני כלה הבית לכל-דבריו ולכל-משפטו ויבנהו שבע שנים.

ראשי > תנ''ך > מלכים א >


תוספות ותגובות