ראשי > תנ''ך > הושע >


הושע י

1 גפן בוקק ישראל פרי ישוה-לו כרב לפריו הרבה למזבחות כטוב לארצו היטיבו מצבות. 2 חלק לבם עתה יאשמו הוא יערף מזבחותם ישדד מצבותם. 3 כי עתה יאמרו אין מלך לנו כי לא יראנו את-יהוה והמלך מה-יעשה-לנו. 4 דברו דברים אלות שוא כרת ברית ופרח כראש משפט על תלמי שדי. 5 לעגלות בית און יגורו שכן שמרון כי-אבל עליו עמו וכמריו עליו יגילו על-כבודו כי-גלה ממנו. 6 גם-אותו לאשור יובל מנחה למלך ירב בשנה אפרים יקח ויבוש ישראל מעצתו. 7 נדמה שמרון מלכה כקצף על-פני-מים. 8 ונשמדו במות און חטאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על-מזבחותם ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו.

9 מימי הגבעה חטאת ישראל שם עמדו לא-תשיגם בגבעה מלחמה על-בני עלוה. 10 באותי ואסרם ואספו עליהם עמים באסרם לשתי עינתם. 11 ואפרים עגלה מלמדה אהבתי לדוש ואני עברתי על-טוב צוארה ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד-לו יעקב. 12 זרעו לכם לצדקה קצרו לפי-חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את-יהוה עד-יבוא וירה צדק לכם. 13 חרשתם-רשע עולתה קצרתם אכלתם פרי-כחש כי-בטחת בדרכך ברב גבוריך. 14 וקאם שאון בעמך וכל-מבצריך יושד כשד שלמן בית ארבאל ביום מלחמה אם על-בנים רטשה. 15 ככה עשה לכם בית-אל מפני רעת רעתכם בשחר נדמה נדמה מלך ישראל.

ראשי > תנ''ך > הושע >


תוספות ותגובות