ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים כד

1 לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישבי בה.
2 כי-הוא על-ימים יסדה ועל-נהרות יכוננה.
3 מי-יעלה בהר-יהוה ומי-יקום במקום קדשו.
4 נקי כפים ובר-לבב אשר לא-נשא לשוא נפשי ולא נשבע למרמה.
5 ישא ברכה מאת יהוה וצדקה מאלהי ישעו.
6 זה דור דרשו מבקשי פניך יעקב סלה.
7 שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד.
8 מי זה מלך הכבוד יהוה עזוז וגבור יהוה גבור מלחמה.
9 שאו שערים ראשיכם ושאו פתחי עולם ויבא מלך הכבוד.
10 מי הוא זה מלך הכבוד יהוה צבאות הוא מלך הכבוד סלה.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות