ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים לד

1 לדוד בשנותו את-טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך.
2 אברכה את-יהוה בכל-עת תמיד תהלתו בפי.
3 ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו.
4 גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו.
5 דרשתי את-יהוה וענני ומכל-מגורותי הצילני.
6 הביטו אליו ונהרו ופניהם אל-יחפרו.
7 זה עני קרא ויהוה שמע ומכל-צרותיו הושיעו.
8 חנה מלאך-יהוה סביב ליראיו ויחלצם.
9 טעמו וראו כי-טוב יהוה אשרי הגבר יחסה-בו.
10 יראו את-יהוה קדשיו כי-אין מחסור ליראיו.
11 כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא-יחסרו כל-טוב.
12 לכו-בנים שמעו-לי יראת יהוה אלמדכם.
13 מי-האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב.
14 נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה.
15 סור מרע ועשה-טוב בקש שלום ורדפהו.
16 עיני יהוה אל-צדיקים ואזניו אל-שועתם.
17 פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם.
18 צעקו ויהוה שמע ומכל-צרותם הצילם.
19 קרוב יהוה לנשברי-לב ואת-דכאי-רוח יושיע.
20 רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה.
21 שמר כל-עצמותיו אחת מהנה לא נשברה.
22 תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו.
23 פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל-החסים בו.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות