ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים לה

1 לדוד ריבה יהוה את-יריבי לחם את-לחמי.
2 החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי.
3 והרק חנית וסגר לקראת רדפי אמר לנפשי ישעתך אני.
4 יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי.
5 יהיו כמץ לפני-רוח ומלאך יהוה דוחה.
6 יהי-דרכם חשך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם.
7 כי-חנם טמנו-לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי.
8 תבואהו שואה לא-ידע ורשתו אשר-טמן תלכדו בשואה יפל-בה.
9 ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו.
10 כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו.
11 יקומון עדי חמס אשר לא-ידעתי ישאלוני.
12 ישלמוני רעה תחת טובה שכול לנפשי.
13 ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על-חיקי תשוב.
14 כרע-כאח לי התהלכתי כאבל-אם קדר שחותי.
15 ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא-דמו.
16 בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו.
17 אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי.
18 אודך בקהל רב בעם עצום אהללך.
19 אל-ישמחו-לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו-עין.
20 כי לא שלום ידברו ועל רגעי-ארץ דברי מרמות יחשבון.
21 וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו.
22 ראיתה יהוה אל-תחרש אדני אל-תרחק ממני.
23 העירה והקיצה למשפטי אלהי ואדני לריבי.
24 שפטני כצדקך יהוה אלהי ואל-ישמחו-לי.
25 אל-יאמרו בלבם האח נפשנו אל-יאמרו בלענוהו.
26 יבשו ויחפרו יחדו שמחי רעתי ילבשו-בשת וכלמה המגדילים עלי.
27 ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שלום עבדו.
28 ולשוני תהגה צדקך כל-היום תהלתך.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות