ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים סד

1 למנצח מזמור לדוד.
2 שמע-אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי.
3 תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און.
4 אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר.
5 לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו.
6 יחזקו-למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה-למו.
7 יחפשו-עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק.
8 וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם.
9 ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל-ראה בם.
10 וייראו כל-אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו.
11 ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל-ישרי-לב.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות