ראשי > תנ''ך > תהלים >


תהלים פו

1 תפלה לדוד הטה-יהוה אזנך ענני כי-עני ואביון אני.
2 שמרה נפשי כי-חסיד אני הושע עבדך אתה אלהי הבוטח אליך.
3 חנני אדני כי אליך אקרא כל-היום.
4 שמח נפש עבדך כי אליך אדני נפשי אשא.
5 כי-אתה אדני טוב וסלח ורב-חסד לכל-קראיך.
6 האזינה יהוה תפלתי והקשיבה בקול תחנונותי.
7 ביום צרתי אקראך כי תענני.
8 אין-כמוך באלהים אדני ואין כמעשיך.
9 כל-גוים אשר עשית יבואו וישתחוו לפניך אדני ויכבדו לשמך.
10 כי-גדול אתה ועשה נפלאות אתה אלהים לבדך.
11 הורני יהוה דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך.
12 אודך אדני אלהי בכל-לבבי ואכבדה שמך לעולם.
13 כי-חסדך גדול עלי והצלת נפשי משאול תחתיה.
14 אלהים זדים קמו-עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם.
15 ואתה אדני אל-רחום וחנון ארך אפים ורב-חסד ואמת.
16 פנה אלי וחנני תנה-עזך לעבדך והושיעה לבן-אמתך.
17 עשה-עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי-אתה יהוה עזרתני ונחמתני.

ראשי > תנ''ך > תהלים >


תוספות ותגובות