ראשי > תנ''ך > איוב >


איוב כד

1 מדוע משדי לא-נצפנו עתים וידעו לא-חזו ימיו.
2 גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו.
3 חמור יתומים ינהגו יחבלו שור אלמנה.
4 יטו אביונים מדרך יחד חבאו עניי-ארץ.
5 הן פראים במדבר יצאו בפעלם משחרי לטרף ערבה לו לחם לנערים.
6 בשדה בלילו יקצירו וכרם רשע ילקשו.
7 ערום ילינו מבלי לבוש ואין כסות בקרה.
8 מזרם הרים ירטבו ומבלי מחסה חבקו-צור.
9 יגזלו משד יתום ועל-עני יחבלו.
10 ערום הלכו בלי לבוש ורעבים נשאו עמר.
11 בין-שורתם יצהירו יקבים דרכו ויצמאו.
12 מעיר מתים ינאקו ונפש-חללים תשוע ואלוה לא-ישים תפלה.
13 המה היו במרדי-אור לא-הכירו דרכיו ולא ישבו בנתיבתיו.
14 לאור יקום רוצח יקטל-עני ואביון ובלילה יהי כגנב.
15 ועין נאף שמרה נשף לאמר לא-תשורני עין וסתר פנים ישים.
16 חתר בחשך בתים יומם חתמו-למו לא-ידעו אור.
17 כי יחדו בקר למו צלמות כי-יכיר בלהות צלמות.
18 קל-הוא על-פני-מים תקלל חלקתם בארץ לא-יפנה דרך כרמים.
19 ציה גם-חם יגזלו מימי-שלג שאול חטאו.
20 ישכחהו רחם מתקו רמה עוד לא-יזכר ותשבר כעץ עולה.
21 רעה עקרה לא תלד ואלמנה לא ייטיב.
22 ומשך אבירים בכחו יקום ולא-יאמין בחיין.
23 יתן-לו לבטח וישען ועיניהו על-דרכיהם.
24 רומו מעט ואיננו והמכו ככל יקפצון וכראש שבלת ימלו.
25 ואם-לא אפו מי יכזיבני וישם לאל מלתי.

ראשי > תנ''ך > איוב >


תוספות ותגובות