ראשי > תנ''ך > שיר השירים >


שיר השירים ה

1 באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם-בשמי אכלתי יערי עם-דבשי שתיתי ייני עם-חלבי אכלו רעים שתו ושכרו דודים.

2 אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק פתחי-לי אחתי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא-טל קוצותי רסיסי לילה. 3 פשטתי את-כתנתי איככה אלבשנה רחצתי את-רגלי איככה אטנפם. 4 דודי שלח ידו מן-החר ומעי המו עליו. 5 קמתי אני לפתח לדודי וידי נטפו-מור ואצבעתי מור עבר על כפות המנעול. 6 פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא ענני. 7 מצאני השמרים הסבבים בעיר הכוני פצעוני נשאו את-רדידי מעלי שמרי החמות. 8 השבעתי אתכם בנות ירושלם אם-תמצאו את-דודי מה-תגידו לו שחולת אהבה אני. 9 מה-דודך מדוד היפה בנשים מה-דודך מדוד שככה השבעתנו. 10 דודי צח ואדום דגול מרבבה. 11 ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים שחרות כעורב. 12 עיניו כיונים על-אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על-מלאת. 13 לחיו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עבר. 14 ידיו גלילי זהב ממלאים בתרשיש מעיו עשת שן מעלפת ספירים. 15 שוקיו עמודי שש מיסדים על-אדני-פז מראהו כלבנון בחור כארזים. 16 חכו ממתקים וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלם.

ראשי > תנ''ך > שיר השירים >


תוספות ותגובות