ראשי > תנ''ך > שיר השירים >


שיר השירים ו

1 אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך. 2 דודי ירד לגנו לערוגות הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים. 3 אני לדודי ודודי לי הרעה בשושנים.

4 יפה את רעיתי כתרצה נאוה כירושלם אימה כנדגלות. 5 הסבי עיניך מנגדי שהם הרהיבני שערך כעדר העזים שגלשו מן-הגלעד. 6 שניך כעדר הרחלים שעלו מן-הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם. 7 כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך. 8 ששים המה מלכות ושמנים פילגשים ועלמות אין מספר. 9 אחת היא יונתי תמתי אחת היא לאמה ברה היא ליולדתה ראוה בנות ויאשרוה מלכות ופילגשים ויהללוה.

10 מי-זאת הנשקפה כמו-שחר יפה כלבנה ברה כחמה אימה כנדגלות.

11 אל-גנת אגוז ירדתי לראות באבי הנחל לראות הפרחה הגפן הנצו הרמנים. 12 לא ידעתי נפשי שמתני מרכבות עמי-נדיב.

ראשי > תנ''ך > שיר השירים >


תוספות ותגובות