ראשי > תנ''ך > עזרא >


עזרא ד

1 וישמעו צרי יהודה ובנימן כי-בני הגולה בונים היכל ליהוה אלהי ישראל. 2 ויגשו אל-זרבבל ואל-ראשי האבות ויאמרו להם נבנה עמכם כי ככם נדרוש לאלהיכם ולא אנחנו זבחים מימי אסר חדן מלך אשור המעלה אתנו פה. 3 ויאמר להם זרבבל וישוע ושאר ראשי האבות לישראל לא-לכם ולנו לבנות בית לאלהינו כי אנחנו יחד נבנה ליהוה אלהי ישראל כאשר צונו המלך כורש מלך-פרס. 4 ויהי עם-הארץ מרפים ידי עם-יהודה ומבלהים אותם לבנות. 5 וסכרים עליהם יועצים להפר עצתם כל-ימי כורש מלך פרס ועד-מלכות דריוש מלך-פרס. 6 ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על-ישבי יהודה וירושלם.

7 ובימי ארתחששתא כתב בשלם מתרדת טבאל ושאר כנותו על-ארתחששתא מלך פרס וכתב הנשתון כתוב ארמית ומתרגם ארמית.

8 רחום בעל-טעם ושמשי ספרא כתבו אגרה חדה על-ירושלם לארתחששתא מלכא כנמא. 9 אדין רחום בעל-טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון דיניא ואפרסתכיא טרפליא אפרסיא ארכוי בבליא שושנכיא דהוא עלמיא. 10 ושאר אמיא די הגלי אסנפר רבא ויקירא והותב המו בקריה די שמרין ושאר עבר-נהרה וכענת. 11 דנה פרשגן אגרתא די שלחו עלוהי על-ארתחששתא מלכא עבדיך אנש עבר-נהרה וכענת.

12 ידיע להוא למלכא די יהודיא די סלקו מן-לותך עלינא אתו לירושלם קריתא מרדתא ובאישתא בנין ושורי אשכללו ואשיא יחיטו. 13 כען ידיע להוא למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון מנדה-בלו והלך לא ינתנון ואפתם מלכים תהנזק. 14 כען כל-קבל די-מלח היכלא מלחנא וערות מלכא לא אריך-לנא למחזא על-דנה שלחנא והודענא למלכא. 15 די יבקר בספר-דכרניא די אבהתך ותהשכח בספר דכרניא ותנדע די קריתא דך קריא מרדא ומהנזקת מלכין ומדנן ואשתדור עבדין בגוה מן-יומת עלמא על-דנה קריתא דך החרבת. 16 מהודעין אנחנה למלכא די הן קריתא דך תתבנא ושוריה ישתכללון לקבל דנה חלק בעבר נהרא לא איתי לך.

17 פתגמא שלח מלכא על-רחום בעל-טעם ושמשי ספרא ושאר כנותהון די יתבין בשמרין ושאר עבר-נהרה שלם וכעת.

18 נשתונא די שלחתון עלינא מפרש קרי קדמי. 19 ומני שים טעם ובקרו והשכחו די קריתא דך מן-יומת עלמא על-מלכין מתנשאה ומרד ואשתדור מתעבד-בה. 20 ומלכין תקיפין הוו על-ירושלם ושליטין בכל עבר נהרה ומדה בלו והלך מתיהב להון. 21 כען שימו טעם לבטלא גבריא אלך וקריתא דך לא תתבנא עד-מני טעמא יתשם. 22 וזהירין הוו שלו למעבד על-דנה למה ישגא חבלא להנזקת מלכין.

23 אדין מן-די פרשגן נשתונא די ארתחששתא מלכא קרי קדם-רחום ושמשי ספרא וכנותהון אזלו בבהילו לירושלם על-יהודיא ובטלו המו באדרע וחיל.

24 באדין בטלת עבידת בית-אלהא די בירושלם והות בטלא עד שנת תרתין למלכות דריוש מלך-פרס.

ראשי > תנ''ך > עזרא >


תוספות ותגובות