הבדלים בין מצוות

קוד: הבדלי מצוות

סוג: אוסף

מאת: אראל

אל:

כשמתמטיקאים בונים מערכת של אקסיומות, הם מוודאים שאין אף אקסיומה מיותרת - שניתן להסיק מתוך האקסיומות האחרות. לחז"ל יש גישה דומה בפרשנות המצוות: כל מצוה היא אקסיומה, ואף אחת אינה נובעת מהאחרות. לכן, כשיש מצוות שנראות דומות, מנסים למצוא את ההבדלים ביניהן: 
  1. אחריות למעשי הזולת 
  2. איסור פגיעה ברכוש הזולת / אראל
  3. חובת העזרה לזולת 
  4. אבות נזיקין - ארבעה סוגים של נזקי ממון / אראל
  5. אבידה לעומת שכחה / כותבים שונים -> דרישת האלהים באמצעות חקר המקרא (קישור חיצוני)
  6. בין ביכורים לבין שאר המצוות הקשורות לראשית (תרומה, חלה, בכור) / הרב אלחנן סמט -> עיונים בפרשות השבוע א (קישור חיצוני)
  7. ההבדל בין מוציא שם רע לבין עד זומם / אראל
  8. המצוה למחות את זכר עמלק לעומת המצוה להכרית שבעה עממים / שראל דגני -> המעיין (קישור חיצוני)
  9. נזקי בור לעומת נזקי אש / אראל
  10. על הגנבה ועל הגזלה ומה ביניהן / אברהם וינרוט -> מכללת שערי משפט (קישור חיצוני)