רבקה

מאת: רענן

קוד: רבקה

 

  1. בראשית כב 23: ובתואל ילד את רבקה
  2. בראשית כד 67: ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו.

אב:   בתואל  

אחים מאב ואם:   לבן  

איש:   יצחק  

ילדים:   עשו    יעקב  


תוספות ותגובות