ימין

מאת: רענן

קוד: ימין

 

  1. בראשית מו 10: ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית.

אב:   שמעון  

אחים מאב ואם:   ימואל    אהד    יכין    צחר  


תוספות ותגובות